Mangfoldighed, retfærdighed
og inklusion

Mål, reager på og forbedr din organisations tilgang til mangfoldighed, retfærdighed og inklusion

Peakon Include giver et yderligere overblik over mangfoldighed, retfærdighed og inklusion i din organisation, så du kan indsamle løbende feedback for at måle virkningen af nye initiativer og opnå bedre performance.

Forbind dine initiativer inden for mangfoldighed, retfærdighed og inklusion med medarbejderengagement, identificer individuelle diskriminationstilfælde, og giv dine ledere mulighed for at indtage en mere aktiv rolle.

Peakon Include gør det muligt at skabe en ansvarsfuld kultur, hvor alle medarbejdere får de bedste muligheder for at være sig selv og yde deres bedste.

Det siger vores kunder

comma

Peakon Include hjælper os med at sikre, at vi arbejder på de rigtige ting – de ting, som betyder noget for mennesker – i stedet for de ting, som vi selv synes er vigtige.

Linn Häkkinen
VP HR Farming Solutions, Yara
comma

Peakon Include hjælper os med at fastsætte en målestok, der viser, hvor vi er nu, og hvornår vi skal skride til handling, så vi kan holde øje med, om den tilsigtede effekt opnås, og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Joanna Brimacombe
People Projects & Development Manager, CIPD
comma

Peakon Include har haft en enorm værdi og været revolutionerende for os og er nu en central del af den måde, hvorpå vi udvikler vores medarbejderes fordele som følge af deres evner.

Vi deler gerne vores viden fra Peakon Include med hele organisationen, så vi ikke kun bruger den som udgangspunkt for initiativer, men også som en metode for alle i virksomheden til at forstå, hvordan de kan forbedre vores diversitet, retfærdighed og inklusion.

Rhianne Anderson
Recruitment Officer, Baringa
comma

Peakon giver os et kig i realtid på vores medarbejderes oplevelse, engagement og inklusion. Denne viden ville vi aldrig have fået på andre måder. Vi kan analysere vores data i mange forskellige diversitetsdimensioner, f. eks. køn, generation, etnisk oprindelse eller placering, og se, hvad vores data fortæller os. Peakon hjælper os med at se, hvad vi virkelig gør godt, og hvor vi skal fokusere vores energi.

Dr. Shanita Williams
Associate Vice President of Talent Engagement and Inclusion, SNHU

Sådan understøtter Peakon Include mangfoldighed, retfærdighed og inklusion

Indsaml demografiske data på en passende måde

Få et præcist billede af mangfoldigheden ved at give dine medarbejdere en måde til at indsende deres demografiske data anonymt og i henhold til GDPR.

Lad ikke underrepræsenterede grupper forsvinde i dataene, og sørg for, at nye initiativer designes omkring de rette mennesker i din organisation.

Skab en mere inkluderende virksomhedskultur

Forstå medarbejdernes forskellige oplevelser på arbejdspladsen ved hjælp af målinger i realtid af mangfoldighed og inklusion i hele din organisation.

Peakon Include er designet med udgangspunkt med en omfattende og bevisbaseret metode med spørgsmål, der er klar til brug, om mangfoldighed, inklusion og uden diskrimination.

Tilbyd en sikker måde at indberette uregelmæssig adfærd

En anonym og sikker platform, hvor medarbejdere kan gøre opmærksom på kritiske problemer.

Prioriter individuelle tilfælde af diskrimination og uønsket adfærd ved hjælp af avanceret sprogteknologi — og giv vigtige interessenter besked i realtid.

Giv dine ledere flere muligheder, og forbedr ansvarligheden

Giv medarbejdere mere lyst til ansvarlighed med nye initiativer med personlig indsigt og vejledning, som er baseret på medarbejderfeedback.

Peakon Include anvender avanceret maskinlæring, som udnytter millioner af svar fra organisationer, teams og mennesker i hele verden. Det sker med henblik på at tilbyde uddannelse og anbefalede handlinger, hvor der er mest behov for det.

Få rapporter om fremskridt og investeringsafkast i realtid

Med Peakon Include kan du undersøge, hvordan forskellige medarbejdergrupper har det, sammenligne specifikke aspekter af deres oplevelser på arbejdspladsen og identificere de handlinger, der fører til forbedring.

Kommuniker virkningen af initiativer i forbindelse med mangfoldighed, retfærdighed og inklusion til seniorledere for at muliggøre mere strategisk og bevisbaseret beslutningstagning.