Webstedets brugsbetingelser

Læs disse brugsbetingelser for Peakon-siden ("Vilkår") omhyggeligt, da de er en
bindende aftale mellem dig og Peakon ApS ("Peakon"). Ved at åbne eller bruge ethvert
websted eller en side, der linker til disse Vilkår ("Websted"), accepterer du at følge og
være bundet af Vilkårene.

Webstedet indeholder en række informationer og ressourcer, herunder: (a) Peakon-
platformen ("Platform"); og (b) produktbeskrivelser, tekst, billeder, fotografier, lyd, video,
dokumenter, attester, logoer, diagrammer, rapporter, downloadområder,
kommunikationsfora, Web Services Application Program Interface Information og andre
værktøjer (samlet "Materialer").

Hvis du ikke accepterer disse betingelser, skal du ikke bruge webstedet eller nogen
materialer deri.

1. Vilkår gældende for specifikke materialer og områder på webstedet

Yderligere eller forskellige vilkår, betingelser og meddelelser kan gælde for bestemte områder af webstedet eller materialer, der leveres på eller gennem webstedet. I tilfælde af konflikt har sådanne yderligere eller andre vilkår, betingelser og meddelelser forrang over disse vilkår.

2. Brug af platformen

Din brug af platformen er underlagt en separat abonnementsaftale indgået mellem Peakon og din virksomhed. I det omfang du bruger platformen som en Peakon-kundes registrerede bruger eller som en bruger, der har tilmeldt sig en gratis prøveperiode, under de rettigheder der er indeholdt i en abonnementsaftale er din brug af platformen underlagt en sådan abonnementsaftale. Kontakt din virksomhed med spørgsmål vedrørende abonnementsaftalen.

3. Brug af materialer

Materialerne er beskyttet af ophavsret, varemærke, patent og andre gældende love. Ingen licens eller andre rettigheder tildeles med mindre det udtrykkeligt angivet i disse vilkår. Medmindre andet er angivet heri, må du udelukkende bruge materialet til informative og ikke-kommercielle formål. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Peakon eller på anden måde tilladt ved lov, må du ikke kopiere, offentliggøre, vise, distribuere, ændre eller fremstille afledte værker af noget af materialet. Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen beskyttede meddelelser om noget materiale.

Produkter nævnt i materialerne er muligvis ikke generelt tilgængelige i dit geografiske land eller din region. Produktbeskrivelser kan ændres efter Peakons skøn.

Hvis du er journalist, kan du bruge alle de billeder, der er tilgængelige som download fra Peakons Presse-websteder i professionelle publikationer for at fremhæve Peakon, dets produkter og/eller tjenester. 

4. Dine oplysninger

Du kan blive bedt om at indtaste oplysninger for at få adgang til bestemte områder af webstedet, downloade bestemte materialer, tilmelde dig begivenheder eller oprette en konto. Du accepterer at give nøjagtige og opdaterede oplysninger. Oplysninger, du giver til Peakon under enhver inputproces, såvel som alle andre oplysninger, der indsamles om dig, når du besøger webstedet, vil blive styret af Peakons daværende aktuelle Fortrolighedspolitik.

Du forstår og accepterer, at du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​dine
kontoadgangskoder. Du accepterer, at du er eneansvarlig over for Peakon for alle
aktiviteter, der finder sted på din konto. Du accepterer straks at underrette Peakon om
uautoriseret brug af eller anden sikkerhedsbrud relateret til din konto.

5. Indsendelser

Du er fuldt ansvarlig for alt, hvad du uploader, indlægger, viser eller på anden måde sender til eller via webstedet, inklusive, men ikke begrænset til, softwarekode, artikler, feedback eller forslag ("indsendelse"). Du accepterer, at du ejer alle rettigheder til og til enhver indsendelse, eller at du har opnået de nødvendige rettigheder og/eller tilladelser til at foretage indsendelsen. Hver indsendelse skal overholde den gældende politik for acceptabel brug.

Du giver Peakon, dets tilknyttede virksomheder og underlicenser en evig, uigenkaldelig, overførbar, verdensomspændende, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at reproducere, tilpasse, ændre, oversætte, offentliggøre, offentligt udføre, offentligt vise og distribuere enhver indsendelse. Peakon er ikke forpligtet til at indlægge eller bruge nogen indsendelse, og Peakon kan fjerne ethvert bidrag til enhver tid efter eget skøn.

Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede materiale er blevet offentliggjort på ethvert websted uden din tilladelse, se venligst vores Meddelelses- og fjernelsespolitik.

6. Varemærker

Peakon respekterer andres immaterielle rettigheder, og vi forventer, at andre gør det samme. Peakon-varemærkerne er nogle af vores mest værdifulde virksomhedsaktiver, og som sådan vil vi opretholde vores rettigheder og bede dig om at bruge vores varemærker korrekt for at vi kan bevare vores mærkes integritet. 

Disse nedenstående retningslinjer vises for at hjælpe dig med at anerkende den korrekte og upassende anvendelse af vores varemærker. Vores varemærker ("Peakons varemærke(r)") inkluderer alle registrerede og uregistrerede varemærker og servicemærker (inklusive ord, logoer, slogans eller en kombination deraf), der ejes af Peakon eller dets tilknyttede selskaber. En liste over vores nuværende varemærker findes på vores Workday Varemærkeliste.

 1. Tilladt brug
  1. Henvisning til Peakon-platform eller -tjenester. Du kan bruge Peakon-varemærkerne nominelt til at henvise til vores platform eller tjenester. Dette inkluderer ikke brugen af ​​vores logoer, som udtrykkeligt skal godkendes af Peakon (se afsnit b.ii nedenfor).
  2. Angivelse af kompatibilitet med Peakon-platformen. Du kan bruge Peakon-varemærker til at vise, at dit produkt eller din tjeneste er kompatibel med vores ved at vise en henvisningssætning som "til brug med Peakon® Grow" eller "kompatibel med Peakon® Engage".
  3. Henvisningspartnere. Ikke-tilknyttede tredjeparter må kun bruge Peakon-varemærkerne, som det med rimelighed er nødvendigt, og sådan brug ledsages af en ansvarsfraskrivelse for sponsorering, tilknytning til eller godkendelse fra Peakon.
 2. Forbudt brug
  1. Virksomheds-, produkt- eller servicenavne, domænenavne eller sociale medieprofiler. Brug, registrer eller inkorporer ikke Peakon-varemærkerne i nogen del af dit firma, produkt eller servicenavn. Ligeledes må du ikke registrere et domænenavn eller oprette nogen sociale mediekonto, brugernavn, side, gruppe eller registrering, der indeholder Peakon-varemærker på en måde, der sandsynligvis vil forvirre offentligheden om, hvorvidt et websted, en side eller en konto er tilknyttet eller sponsoreret af Peakon.
  2. Brug af logoer uden tilladelse. Brug af ethvert Peakon-logo uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Kontakt os for at anmode om tilladelse til at bruge Peakon-logoet på trademarks@workday.com.
 3. Tilladt og ikke tilladt
  1. Tilladt: brug passende symboler. Se venligst vores Workday Varemærkeliste, som viser det korrekte varemærkesymbol (enten ® eller ™), der skal bruges til tilskrivning i den første og mest fremtrædende brug af varemærket.
  2. Tilladt: brug af Peakon-varemærker som adjektiver. Når du henviser til vores produkter, skal du følge brugen af ​​et Peakon-varemærke med en generisk beskrivelse.
   Korrekt: Peakon Grow-platformen hjælper med at fremskynde individuel og holdpræstation med kontinuerlig feedback.
   Forkert: Peakon Grow-platformen hjælper med at fremskynde individuel og team-præstation med kontinuerlig feedback.
  3. Ikke tilladt: ændring af Peakon-varemærker. Forvær ikke vores varemærker ved at afkorte, forkorte eller på anden måde ændre vores varemærker og logoer.
   Korrekt: Peakon Grow
   Forkert: PK Grow
  4. Tilladt: brug den korrekte tilskrivningserklæring. Produkter, markedsføringssikkerhed, reklamer, websteder, manualer eller andet reklamemateriale, der inkluderer Peakon-varemærker, skal indeholde følgende erklæring:
   Peakon og Peakon-logoet, [indsæt andre anvendte Peakon-varemærker, hvis der er nogen] er varemærker tilhørende Peakon, nogle registreret i USA og andre steder. Alle andre mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere.
  5. Tilladt: repræsenter dig selv og din virksomhed nøjagtigt. Hvis dit produkt eller din tjeneste er kompatibel med et Peakon-produkt eller en tjeneste, men du ikke er en nuværende Peakon-medarbejder, skal du tilføje en klar ansvarsfraskrivelse på dit websted eller anden publikation.

Hvis du har spørgsmål om vores varemærker eller gerne vil rapportere andres misbrug af vores varemærker, bedes du kontakte os på trademarks@workday.com.

7. Peakons webtjenestes information om programgrænseflade ("API")

Hvis API'er er tilgængelige på webstedet uden en separat licensaftale, giver Peakon dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-underlicensierbar, ikke-overførbar begrænset licens til at bruge API'erne udelukkende til fordfor Peakon-kunder. Du påtager dig ethvert ansvar som følge af enhver brug af API'erne. Peakon forpligter sig ikke til fortsat tilgængelighed af API'er, og du har ingen rettigheder til versionforbedring eller support af nogen art. Peakon kan revidere eller ophøre med at levere API'er uden varsel til enhver tid efter Peakons eget skøn. UANSET OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF API'ER TIL YDERLIGERE OMFORDELING UDTRYKKELIGT FORBUDT.   

8. Begrænsede rettigheder

Al software, der downloades fra webstedet til eller på vegne af Amerikas Forenede Stater, dets agenturer og/eller instrumenter ("Den amerikanske regering"), er forsynet med begrænsede rettigheder. Brug, duplikering eller videregivelse fra den amerikanske regering er underlagt begrænsninger som anført i afsnit (c) (1) (ii) i paragrafen Rettigheder i teknisk data og computersoftware i DFARS 252.227-7013 eller afsnit (c) (1) ) og (2) i den kommercielle computersoftware – begrænsede rettigheder ved 48 CFR 52.227-19, alt efter hvad der er relevant. Fabrikanten er Peakon ApS, Frederiksberggade 11, 1459, København K, Danmark.

9. Hyperlink

Peakon er ikke ansvarlig for noget tredjepartsindhold eller linkede websteder, der leveres på webstedet. Tilvejebringelsen af ​​ethvert link indebærer ikke Peakons godkendelse af webstedet og leveres kun som en bekvemmelighed.

10. FRASKRIVELSE AF GARANTI

BRUG AF WEBSTEDET OG AF ALLE MATERIALER ER DIT EGET ANSVAR. ALT MATERIALE LEVERES "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER. PEAKON FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT VED LOV ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE OG ANDRE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL
OG IKKE-KRÆNKELSE AF EJENDOMSRETLIGT OG INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER. UDEN BEGRÆNSNING GIVER PEAKON INGEN GARANTI FOR, AT WEBSTEDET ELLER ETHVERT MATERIALE ER UAFBRUDT, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT. DISSE UDELUKKELSER AF GARANTIER GÆLDER FOR DIG I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET.

11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN PEAKON VÆRE ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, STRAFFENDE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, DER ER RELATERET TIL ELLER OPSTÅET FRA WEBSTEDET ELLER BRUGEN AF ​​MATERIALERNE ELLER AF NOGEN WEBSIDE ELLER RESSOURCE, DER ER KNYTTET TIL, DER HENVISES TIL ELLER TILGÅS VIA WEBSTEDET, HERUNDER FUNKTIONEN TIL MARKERING AF NØGLEORD. DENNE UDELUKKELSE OG FRITAGELSE FOR ANSVAR INKLUDERER UDEN BEGRÆNSNING TABT FORTJENESTE, FORRETNINGSAFBRYDELSE, MISTEDE BESPARELSER ELLER TAB AF DATA, SELVOM PEAKON UDTRYKKELIGT UNDERRETTES OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE UDELUKKELSE OG ANSVARSFRITAGELSE GÆLDER FOR ALLE HANDLINGSÅRSAGER, UANSET DE JURIDISKE TEORIER, OG FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET.

12. Generelt

Peakon forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i henhold til disse vilkår, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, og ingen andre rettigheder tildeles under disse vilkår implicit eller estoppel eller på anden måde. Peakon kan opdatere disse vilkår fra tid til anden. Peakon vil ændre den sidst opdaterede dato nederst i disse vilkår, når den gør det. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår regelmæssigt. Peakons manglende håndhævelse af juridiske rettigheder eller retsmidler indeholdt i disse vilkår eller gældende lov anses ikke for at være et formelt frafald af disse rettigheder eller retsmidler, og disse rettigheder eller retsmidler vil stadig være tilgængelige for Peakon. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse i disse vilkår ugyldige, påvirkes de resterende bestemmelser i disse vilkår. Medmindre andet kræves af lovgivningen, skal ethvert juridisk spørgsmål, der opstår fra disse vilkår, være underlagt lovgivningen i staten Californien uden hensyn til dens lovbestemmelser, og du accepterer at underkaste dig jurisdiktionen for domstolene i Alameda County, Californien. Du anerkender, at Peakon kan ansøge om retsmidler i enhver jurisdiktion. Der er ingen tredjeparts begunstigede rettigheder under disse vilkår.

© 2021 Peakon. Alle rettigheder forbeholdes. Peakon og Peakon-logoet er varemærker tilhørende Peakon, registreret i USA og andre steder. Alle andre mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere.

Sidst opdateret: 30. July, 2021