Vores
tilgang

Mennesker arbejder på den bedst mulige måde, når deres arbejdsgiver støtter dem og har tillid til dem. Dette opnås ved, at ledere anerkender vigtigheden af medarbejdernes synspunkter, som skal tages i betragtning i forbindelse med virksomhedens drift.

Bring din viden i spil i det daglige arbejde

De fleste værktøjer til medarbejderengagement måler blot engagement, men det er ikke alene nok at lytte til medarbejderes feedback – du skal også handle efter den.

Peakon er udviklet til at hjælpe medarbejdere med at bruge deres indsigt i virksomheden, så I sammen kan skabe nødvendig forandring og udvikling.

Virksomheder i hele verden bruger Peakon til at få indsigt, som de bruger til at skabe fundamentale forandringer i deres organisationer – lige fra øget engagement og produktivitet i forbindelse med organisations-ændringer til at udvikle ledernes kompetencer på en mere målrettet og effektiv måde.

Hjælp medarbejderne med at få succes

Hos Peakon er vi overbevidste om, at medarbejdernes succes er et fælles ansvar — fra den nyeste spiller på holdet til den administrerende direktør – fordi alle er medarbejdere i virksomheden.

Ved hjælp af betydningsfuld indsigt og de rette ressourcer kan medarbejdere skabe bedre resultater. Vi ved, at medarbejdere kloden rundt ønsker at skabe positive forandringer og udvikling, og at de har brug for den rette ledelse for at realisere deres ønsker og bidrage. Lederne bliver bedre til at lede mennesker og teams, hvilket skaber en performance-kultur, der bygger på åben og ærlig feedback på tværs af niveauerne i en organisation.

Lad medarbejdere vise vejen til fremtidens succes

Medarbejdere arbejder bedst, når de oplever støtte og tillid fra organisationen. Dette begynder med ledere, der prioriterer samtaler, hvor medarbejderne har ordet, samt feedback fra deres teams. Med andre ord er det ikke nok at sætte medarbejderne i forreste række. Som leder må man lade dem vise vejen til fremtidens succeser.

Virksomheder, der leder ved at lade de ansatte vise vejen til fremtidens succes, har et konstant fokus på at skabe og være i åben dialog med deres deres teams, på at forstå deres behov og imødekomme deres forventninger. Samtidig må virksomheden dele vigtig viden og indsigter med alle uanset anciennitet eller jobfunktion, hvis man ønsker at skabe ægte forandring og udvikling.