Insikter som skapar arbetsglädje

Lyft arbetet med inkludering, utveckling och medarbetarengagemang med en allsidig Employee Success-plattform.

Peakon joins Workday to accelerate our mission to help every employee drive the change they want to see.

1000+ av världens bästa arbetsplatser förlitar sig på Peakon

Vad våra kunder har att säga

Sherri Dublin
comma

Med Peakon kan vi ge våra ledare något som är enkelt att använda och som hjälper dem att driva engagemang både på team- och organisationsnivå.

Nick Goldberg
comma

Varje morgon kontrollerar jag Salesforce för att förstå realtidsresultaten för vår försäljning och pipeline. Med Peakon tittar jag på något viktigare: hur våra anställda mår.

Emma Knowler
comma

Jag är 110 % säker på att vi fattade rätt beslut när vi valde Peakon. Integriteten, passionen, pionjär- och lagandan matchar easyJets värderingar perfekt.

Världens största standardiserade databas med feedback från medarbetare

Med sin unika tillgång på kvantitativa och kvalitativa data kan Peakon ge insikter och föreslå beprövade åtgärder grundat på lärdomar från några av världens ledande organisationer.

Utforska Heartbeat by Peakon
peakon home

Svar på medarbetarundersökningar

peakon home

Kommentarer från medarbetare

peakon home

Länder som är representerade

Lösningar byggda för att utveckla framgångsrika organisationer

peakon home

Peakon Engage

Skapa en baslinje för medarbetarengagemanget, och fatta datadrivna beslut i personalfrågor som får dina team att prestera ännu bättre.

Läs mer

Peakon Include

Connect your DE&I initiatives to engagement, identify individual cases of discrimination, and empower your managers to take a more active role.

Läs mer
peakon home
peakon home

Peakon Grow

Ge organisationen en mer flexibel inställning till medarbetarutveckling och visa vilken inverkan kontinuerlig feedback har på engagemanget.

Läs mer

En integrerad Employee Success-plattform utformad för skalbarhet och komplexitet

Tillgänglig

Vår plattform fungerar överallt och för alla, även för synskadade eller användare som har nedsatt syn.

Säker

Används av banker, myndigheter och globala företag över hela världen.

Professionell

Anpassad för att uppfylla behoven hos komplexa organisationer som hanterar flera språk.

Integrerad

Enkla integrationer till dina andra HR-system.

Introduktion och integrering i fyra steg

Steg 1 – lägga grunden

Skapa en tydlig åtgärdsplan och kommunikationsstrategi för din lansering tillsammans med en egen kundkontakt

En genomsnittlig introduktionstid på 28 dagar

icons

Steg 2 – test och implementering

Förfina din metod för feedback med vägledning från ett team med experter, inklusive datavetare och psykologer

70 % av Peakons kunder väljer att få månatliga undersökningar

icons

Steg 3 – lära och aktivera

Se till din strategi för människor blir framgångsrik med anpassade introduktionssessioner och global support dygnet runt

Ett kundnöjdhetsbetyg på 98 %

icons

Steg 4 – lyssna, integrera och agera

Omvandla kontinuerlig feedback till åtgärder och mätbara effekter på organisationen

Branschledande NPS (net promoter score) på över 60

icons

Få ett nytt perspektiv på
medarbetarengagemang

The Employee Expectations Report 2021

The way we work underwent radical change in 2020. Discover the impact this year had on your employees, and learn how you need to respond in 2021. Download now for free.

Ladda ned rapporten

10 Straightforward Ways to Improve Workplace Communication

Communication is a two-way process. If you want to improve communication in the workplace, then you need to listen to your employees.

Läs mer

Supporting Employee Growth and Development Post-Pandemic

Knowing what growth and development looks like after COVID-19 is essential to avoid attrition. Learn why here.

Läs mer