FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR

Nå ut till gemenskapen

csr-header

Vårt uppdrag

Peakon skapades för att styra in organisationer på en ny bana. Där medarbetarna vet att man lyssnar på dem, chefer lär av sina egna beslut och blir bättre ledare och hela organisationer ser stegvisa förändringar av vad de kan åstadkomma. Vi anser även att Peakon kan bidra till samhället genom att förbättra kvaliteten på arbetsplatser och nå ut till gemenskaper runt om i världen.

Peakon for Good

Vi utformade vårt Peakon for Good-initiativ för att stödja filantropiska organisationer och hjälpa dem att uppnå sina mål. Detta inkluderar interna teamhändelser och insamlingskampanjer till stöd för våra partners uppdrag samt att förse icke-statliga organisationer med ett specialpris för Peakon-plattformen.

comma

Vi grundade Peakon med målet att bygga den typ av företag som vi ville arbeta för – ett företag som är medkännande, stödjande och medför en positiv förändring i världen.

Vi försöker leva upp till denna vision, inte bara genom den service vi ger, utan även genom att ge något tillbaka till våra gemenskaper. Vårt arbete med välgörenhet och gemenskapen är en grundläggande del av det åtagande vi gjorde när vi började vår resa.

logo

Driver några av de mest innovativa
välgörenhetsinriktade och ideella organisationerna runt om i världen