Våra
kunder

Organisationer som älskar att använda Peakon

1000+ av världens bästa arbetsplatser förlitar sig på Peakon

text100
Voi.
Wash
IFS
trustpilot
DNV-GL
Gjensidige
worldfirst
SPP (Storebrand)
autobutler
Capgemini
easyjet