GDPR datasekretess och informationssäkerhet på Peakon

Det ramverk för integritet och säkerhet som vårt team har byggt, kombinerat med omfattande årliga granskningar från externa partner säkerställer att vi uppfyller kraven i GDPR-förordningen.

GDPR Illustration

Du och dina medarbetare har hela tiden fullständig kontroll över era personuppgifter

Hur Peakon skyddar dig

Många års erfarenhet

Phil Chambers, vd, och Anne-Sofie Nielsen, tech-direktör, har båda över 15 års erfarenhet av att bygga säkra webbapplikationer med strikta krav för integritet, tillgänglighet och konfidentialitet. De har erfarenhet av att driva komplexa SaaS-applikationer och webbapplikationer inom e-handel med krav på hög tillgänglighet, som Citrix och GoToMeeting.

comma

Peakon har en mogen inställning till dataskydd och integritet. Peakons ledning visar stöd för dataskyddslagstiftningen och främjar en stark dataskyddskultur inom hela organisationen.”

Devoteam
Devoteam
EMEA-ledande inom konsulttjänster för informations- och kommunikationsteknik

Medarbetares medvetenhet

In line with GDPR Article 12 we offer a variety of resources, from pre-survey communication plans, to clearly introduced survey invites, to detailed privacy policies, so that employees understand how we process data, as well as the security and confidentiality offered.

Heroku logo
aws logo
Google logo

Vi arbetar bara med de bästa

Alla våra underleverantörer följer GDPR-förordningen, och dessutom har du kontroll över vissa funktioner i Peakon och de biträden som tillhandahåller dem, vilket i sin tur gör att du kan lagra medarbetardata endast inom EES om det behövs.

Databehandlingsavtal

Vi kommer att förklara Peakons skyldigheter, personuppgiftsbiträdet, och er själva, den personuppgiftsansvariga. Tillsammans med våra villkor, kommer detta att utgöra den avtalsenliga grunden för efterlevnad av GDPR-förordningen och instruktionerna enligt vilka vi behandlar och skyddar er data.

Du har kontrollen

Peakon har tagit fram ett avtal för vår plattform och databehandling för att ge dig alternativ och fullständig kontroll. De kraftfulla miljöerna i Peakon ger dig behörighet att styra vem som kan se och hantera känslig information. Vi garanterar också att du kan meddela medarbetarna att de alltid har kontroll över sina personuppgifter och vi stödjer dig i dina insatser.

Your access control capabilities, confidentiality and aggregation settings and all available resources we provide for your employee awareness and understanding build the necessary trust that make us your valued partner.

Kraftfull åtkomstkontroll

Kontrollgrupper för åtkomst ger dig fullständig kontroll över vem som kan se, redigera och ta bort medarbetardata. Läs mer om det här.

Medarbetarna har kontroll över sina uppgifter

Medarbetarna har rätt att begära att deras personuppgifter tas bort och raderas från dashboardet. De kan också be om att återställa sina svar och, om det har aktiverats i din organisation, uppdatera sina uppgifter om attribut enligt artikel 16.

Läs mer om hur vi skyddar dig och dina medarbetare

Privacy statement Info om GDPR