GDPR datasekretess och informationssäkerhet på Peakon

Det ramverk för integritet och säkerhet som vårt team har byggt, kombinerat med omfattande årliga granskningar från externa partner säkerställer att vi uppfyller kraven i GDPR-förordningen.

GDPR Illustration

Du och dina medarbetare har hela tiden fullständig kontroll över era personuppgifter

Hur Peakon skyddar dig

Processer börjar med människor

Phil Chambers, vd, och Christian Holm, tech-direktör, har båda över tio års erfarenhet av att bygga säkra webbapplikationer med strikta krav för dataintegritet och säkerhet. Tillsammans har de erfarenhet av att driva säkra SaaS-applikationer som används globalt, till exempel Citrix, GoToMeeting och Citrix Podio.

"Peakon har en mogen inställning till dataskydd och integritet. Peakons ledning visar stöd för dataskyddslagstiftningen och främjar en stark dataskyddskultur inom hela organisationen."

Medarbetares medvetenhet

I enlighet med artikel 12 i GDPR-förordningen erbjuder vi en mängd resurser, från kommunikationsplaner före undersökningar, till tydligt presenterade undersökningsinbjudningar och detaljerade integritetspolicyer, så att anställda förstår hur vi behandlar data, liksom vilken säkerhet och anonymitet som erbjuds.

Heroku logo
aws logo
Google logo

Vi arbetar bara med de bästa

Alla våra underleverantörer följer GDPR-förordningen, och dessutom har du kontroll över vissa funktioner i Peakon och de biträden som tillhandahåller dem, vilket i sin tur gör att du kan lagra medarbetardata endast inom EES om det behövs.

Databehandlingsavtal

Vi kommer att förklara Peakons skyldigheter, personuppgiftsbiträdet, och er själva, den personuppgiftsansvariga. Tillsammans med våra villkor, kommer detta att utgöra den avtalsenliga grunden för efterlevnad av GDPR-förordningen och instruktionerna enligt vilka vi behandlar och skyddar er data.

Du har kontrollen

Peakon har tagit fram ett avtal för vår plattform och databehandling för att ge dig alternativ och fullständig kontroll. De kraftfulla miljöerna i Peakon ger dig behörighet att styra vem som kan se och hantera känslig information. Vi garanterar också att du kan meddela medarbetarna att de alltid har kontroll över sina personuppgifter och vi stödjer dig i dina insatser.

Du har kan styra över åtkomstkontroll, anonymitet och sammanfattningsinställningar samt alla tillgängliga resurser som vi tillhandahåller för medarbetarnas medvetenhet och förståelse. Detta bygger upp det nödvändiga förtroende som gör oss till din värderade partner.

Kraftfull åtkomstkontroll

Kontrollgrupper för åtkomst ger dig fullständig kontroll över vem som kan se, redigera och ta bort medarbetardata. Läs mer om det här.

Medarbetarna har kontroll över sina uppgifter

Medarbetarna har rätt att begära att deras personuppgifter tas bort och raderas från dashboardet. De kan också be om att återställa sina svar och, om det har aktiverats i din organisation, uppdatera sina uppgifter om attribut enligt artikel 16.

Läs mer om hur vi skyddar dig och dina medarbetare

Integritetspolicy Info om GDPR
 

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?