Mångfald, rättvisa
och inkludering på Peakon

På Peakon tror vi att insikter skapar arbetsglädje, för alla. Läs vår rapport om mångfald, rättvisa och inkludering för att ta reda på mer.

Ladda ned rapporten
inclusion header
joining hands

Tillhörighet och inkludering för alla är ett framgångsrecept för Peakon. Målet är att skapa en lyssnande kultur där alla på Peakon känner sig sedda, hörda och värderade för den de är.

comma

DE&I is about celebrating the differences and similarities between us all. When we embrace both our differences and similarities, we are happier, more productive, and achieve more together.

Vad det betyder för oss

Vi tror att mångfald är grunden för starka och kreativa team. När människor med olika bakgrund och perspektiv möts, kan de lösa problem, lära sig av varandra och växa. Faktum är att Harvard Business Review har upptäckt att team präglade av mångfald löser problem snabbare än team med människor som liknar varandra på ett kognitivt plan.

I en miljö där alla får lämna synpunkter gör också människor sitt bästa. För att människor ska kunna göra sitt bästa måste de också få ett stöd som är rättvist. För att ge ett rättvist stöd måste vi lyssna till människors upplevelser, och erbjuda åtgärder som är transparenta. Då blir det möjligt att skapa en miljö som fungerar för alla.

heatmap

Det här gör vi

Vi har påbörjat en resa här på Peakon. Vi har beslutat att ge ut en årlig rapport om mångfald, rättvisa och inkludering med detaljerad medarbetarinformation vid sidan av vår strategi. Framdeles kommer vi att lämna tydliga och transparenta rapporter om vad vi har åstadkommit och vad vi fokuserar på.

Ladda ned rapporten

Advisory board för mångfald, rättvisa och inkludering

I vårt advisory board för mångfald, rättvisa och inkludering samlar vi HR-chefer från vår bas med över 1 000 klienter med syftet att lära av varandra. Genom samarbete mellan företag, branscher och områden kan vi skapa en öppen, säker plats för diskussioner, utbyte och lärande om inkludering, och kan på så sätt ta del av några gemensamma framgångar och erfarenheter som vi kan ha nytta av i våra egna företag.

conversation

Here are a few of the companies on our DE&I advisory board

Våra värderingar

Våra värderingar definierar hur vi beter oss, både som organisation och som individer. Vi har arbetat hårt för att bygga en kultur och gemenskap som utvecklas tillsammans med oss.

Läs mer
comma

To me, DE&I is about creating environments where every single person can grow, thrive and succeed - knowing that their voice will be listened to, and their insights actioned.

Vår personal

joy

Senior Director of Customer Success

Joy Rees

Läs berättelsen

Jag växte upp i apartheid-systemets Sydafrika, så jag har egen erfarenhet av hur det är att befinna sig på den mycket privilegierade sidan av världen. Jag har sett människor bli exkluderade aktivt, och förstod att det inte är rättvist och allt annat än inkluderande.

Detta citat från Martin Luther King betyder mycket för mig: ”Fred handlar inte bara om att spänningarna inte längre finns; det handlar om att det finns rättvisa.” Det räcker inte med tolerans. Att kunna lita på rättvisan och rättskipningen är väldigt viktigt för alla människor.

Jag älskar värdet som vi har: ”Var dig själv.” Det lyfter fram våra skillnader. Det kan vara svårt att navigera rätt i det här sammanhanget men Peakon är en trygg plats där du kan göra misstag, lära nytt och växa. Jag är så glad att jag har teammedlemmar som känner att de kan prata om det som är extra viktigt för dem.

tony

Account Executive

Tony Kissack

Läs berättelsen

Efter att ha bott i tre olika världsdelar vet jag hur svårt det kan vara att känna sig exkluderad. Genom att lyssna mer till andra berikar vi våra liv och utvecklar empati som gör tillvaron bättre för alla.

När jag kom till Peakon hade vi bara 12 anställda, men jag kände på mig att det här företaget bara var i början av en mycket speciell resa. Det jag tycker bäst om med mitt jobb är fortfarande att höra kunderna berätta om hur insikterna de har fått tack vare oss har gjort medarbetarnas liv bättre på ett påtagligt sätt. Det handlar om allt från ergonomiska kontorsmiljöer och stödlinjer för mental hälsa till mentorsprogram i syfte att få in fler kvinnor i styrelserummet. Att arbeta på Peakon har varit ett otroligt äventyr. Inte minst eftersom jag som växte upp i Storbritannien nu kan säga att jag bor i New York, vilket alltid har varit mitt mål.

alex

Talent Acquisition Manager

Alexandra Eheli

Läs berättelsen

Inkludering är viktigt för mig eftersom inkludering på en arbetsplats betyder att du kan vara dig själv till 100 procent, ditt äkta jag, utan att behöva dölja din identitet. Inkludering ger mig en känsla av tillhörighet, och den gör att jag vågar uttrycka mina åsikter och använda mig av mina insikter, erfarenheter och perspektiv i olika situationer. På Peakon blir jag uppmuntrad att göra sådant utan rädsla. Jag känner inte att jag måste hålla på och trycka undan delar av min identitet.

Efter att jag har börjat arbeta på Peakon har jag fått en väldigt bra balans mellan arbete och fritid eftersom jag mår bättre både fysiskt och mentalt, vilket alltid har varit viktigt för mig. Den balansen gör att jag känner mindre stress i arbetet, har blivit mer produktiv och verkligen tycker om mina arbetsuppgifter!

michael

Head of Platform Engineering

Michael Clay

Läs berättelsen

Inkludering är viktigt för mig eftersom det är rätt sak att göra. Jag kommer från en marginaliserad samhällsgrupp och jag vet vilka skador exkludering kan föra med sig, och jag vill inte att någon ska behöva känna så. Peakon har gett mig en intern plattform där jag kan berätta öppet och ärligt, och också vara med och driva på för mer inkludering.

Något av det mest fantastiska jag har sett under min tid på Peakon var när företaget gjorde en donation i alla medarbetares namn till en organisation som vi alla tror på – och sedan började medarbetarna ge donationer som tack till företaget! Vi lever och andas våra värden: från ”Vi bryr oss”, vilket verkligen märks i besluten vi tar, ända till ”Transparens är vårt operativsystem”, som får oss att implementera tekniska lösningar som ökar transparensen i hela företaget.

pallavi

Marketing Engineer

Pallavi Gujrati

Läs berättelsen

Inkludering har blivit så viktigt eftersom vi numera lever i en globaliserad värld där vi möter många etniciteter, inte bara på arbetet, utan också i våra relationer. Att göra det bästa av allt det som denna mångfald kan bjuda på är en framgångsfaktor med stor betydelse inte minst för engagemang och bortfall i personalen.

Peakon välkomnar mångfald och ger stöd till medarbetare grundat på vem de är, var de kommer ifrån och vad de upplever. Jag fick möjligheten att bli presenterad i en tysk branschtidning där jag fick berätta om mitt perspektiv och mina erfarenheter som kvinna inom tech-branschen. Jag tror att synlighet som detta kan inspirera många fler kvinnor att ge sig in i den här branschen. En av mina favoriter bland Peakons värden är: ”Var dig själv”. Jag har alltid uppmuntrats att vara mig själv, forma min egen karriärväg och arbeta mot det målet. Denna blandning av framtidsinriktade möjligheter och hållbar balans mellan arbete och fritid gör Peakon till en fantastisk arbetsplats.