Våra
värderingar

Våra värderingar består av de uppfattningar som definierar Peakon. De är grunden för vår kultur, framgångarna vi hyllar och och hur vi fattar beslut – från de funktioner vi utvecklar till hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen.

Vi definierar dessa värderingar tillsammans och de är betydelsefulla för alla som arbetar här. Vi hoppas att de betyder något för dig med.

Transparency is Our OS

Vår verksamhet bygger på data. Vi vet att organisationer och individer är mer framgångsrika när de kan fatta evidensbaserade beslut utifrån insikter från data.

Tillgängligheten på data är huvudsakligen en fråga om transparens. Därför arbetar vi alla aktivt för att dela relevant information och kunskaper som hjälper andra att göra ett bra jobb.

Men transparens är inte bara en strategi. Det är vårt operativsystem och därför ett beteende som alla på Peakon måste uppvisa.

Det betyder att vi är öppna med mål och avsikter; att vi ber kollegor att granska det vi har gjort och att vi ger uppriktig och respektfull feedback så att andra kan lära sig och utvecklas.

Vi sätter särskilt stort värde på att:

 • Medarbetare delar information som kan ge stöd till utvecklingen av andras lärande och omdömesförmåga
 • Är öppna med sina perspektiv på saker och resonemangen bakom sina ståndpunkter
 • Ange tydliga förväntningar genom att arbeta med öppna nyckeltal, planer och projektbeskrivningar
 • Använd dig av transparens och tillgänglighet på information för att skapa evidensbaserade lösningar

Serious, not seriously

Organisationer litar på att vi förser dem med information som de behöver inför stora beslut som påverkar hundratusentals människor. Dessa litar i sin tur på att vi talar för dem och skyddar deras data.

Peakons verksamhet är väldigt seriös. Men det betyder inte att vi alltid tar oss själva på så stort allvar.

Vi hyllar framgångar men vi vet att arrogans och stora egon är hinder för innovation och gör arbetet mindre roligt.

Peakon är en trygg plats för galna och underbara idéer. Vi tror att humor och ödmjukhet kan skapa en tillitsfull miljö, bryta ned barriärer och skapas starkare relationer.

Vi sätter särskilt stort värde på att:

 • Kan ta sitt arbete seriöst utan att ta sig själva på blodigt allvar
 • Använder humor och ödmjukhet för att bryta ned barriärer, skapa förtroende och bygga äkta relationer
 • Kan skratta åt motgångar och härda ut
 • Vill ha lite galenskap på jobbet

We care

Att bry sig betyder att investera känslomässigt och intellektuellt i att såväl kollegor, kunder, det omgivande samhället som vi själva ska bli framgångsrika och välmående.

Detta kräver aktivt lyssnande för att förstå andras behov och ambitioner. Det kräver empati och att man sätter av tid för att hjälpa också när det är besvärligt.

Det kan också kräva utmanande samtal. Att verkligen bry sig betyder inte att bara säga det andra vill höra. Det handlar om att tänka på deras bästa och visa det.

När vi bryr oss blir vi ambassadörer för Peakons uppdrag, både på och vid sidan av arbetet.

Vi sätter särskilt stort värde på att:

 • Visa omsorg och respekt för varandra, våra kunder och det omgivande samhället
 • Sträva efter att se saker från andras perspektiv, särskilt när de har andra åsikter
 • Förstå målen och ambitionerna hos andra teammedlemmar och hur du kan hjälpa dem framåt
 • Tar sig alltid tid att prata

Build for tomorrow, today

Innovation handlar inte bara om att göra något nytt, det handlar om att göra något meningsfullt och att påverka.

Vi behöver vara använda ett holistiskt synsätt i våra problemlösningar där vi går längre än att bara behandla symtomen och istället identifierar grundorsaker. Då kan vi hitta lösningar som håller i år istället för några månader.

Det gör också att vi kan utmana förhärskande föreställningar och undviker att vila på lagrarna. Det är inte säkert att faktorer som hjälper oss att konkurrera idag hjälper oss att vinna imorgon.

Med en definierad vision som vi använder metodiskt kan vi bli framgångsrika på lång sikt.

Vi sätter särskilt stort värde på att:

 • Fatta beslut som fungerar idag och på lång sikt
 • Utmana förhärskande föreställningar i branschen och var beredd att ständigt förändra ditt arbetssätt
 • Identifiera grundorsakerna, åtgärda inte bara symtomen
 • Definiera en tydlig vision och utforma en plan för hur den ska uppfyllas

Raise the bar

I allt vi gör går vi ständigt tillbaka och förbättrar. Genom att göra så kan vi leverera den ständigt högre kvalitet som är utmärkande för Peakon.

Att rekrytera människor som har med sig något nytt till vårt team – och som vi alla kan lära från – är nyckeln, och ett ansvar som vi alla delar som en del i arbetet med att bygga det företag du vill arbeta för.

När du höjer ribban måste du också bli mer noga med vad du lägger tid på och vad du väljer bort. Det betyder också en insikt om att man inte alltid levererar mer bara för att man gör mer.

Också små förändringar och förbättringar av rätt saker kan leda till stora förändringar i vad vi kan uppnå tillsammans när de skalas upp.

Vi sätter särskilt stort värde på att:

 • Hittar ständigt processförbättringar och gör små men viktiga marginalinsatser
 • Ifrågasätter hur resurserna används och ifall de kan användas bättre någon annanstans
 • Tar kvaliteten i vår gemensamma slutprodukt till en ny nivå
 • Är mycket noggrann vid rekrytering och tar tiden de behöver för att hitta rätt kandidat

Be you. Be more.

Peakon får bara en rik och levande kultur om alla visar sitt hela jag på arbetet, och vi hyllar varandra för att vi gör det. Alla ska känna att de kan skriva sitt kapitel i Peakons historia.

Vi vet att när arbetet handlar om att uttrycka sig själv, då når vi också nya höjder av produktivitet, välbefinnande och tillhörighet.

Att bli något mer kräver en tro på utveckling – en mentalitet som utgår från att vi inte är huggna i sten, att vi kan klara av utmaningar, lära av misstag och bli dem vi vill bli.

Vi tror att alla medlemmar i vårt team har något unikt att lära ut till andra och detta kommer att hjälpa alla att finna vägen till sin fulla potential.

Vi sätter särskilt stort värde på att:

 • Arbetet kan vara mer än bara ett jobb
 • Hylla de olika personligheterna, bakgrunderna och arbetsstilarna bland teammedlemmarna
 • Låt alla visa vilka de är på arbetet och påverka Peakons på sitt eget sätt
 • Se vad du kan lära dig, förbättra och utveckla från både positiva och negativa situationer