Press

Förfrågningar som rör media, analyser eller talarbokningar ställs via e-post till

Våra data

Vi tillbringar en tredjedel av våra liv på arbetet. Nu kan du upptäcka alla underliggande data. Med hjälp av data om medarbetarengagemanget från Peakon utnyttjar våra Heartbeat-rapporter forskningens senaste rön och tillämpar dem på arbetslivet.

Utforska Heartbeat by Peakon

Svar på medarbetarundersökningar

Kommentarer från medarbetare

Länder som är representerade