FUNKTIONER

Här är allt du kan göra med Peakon

Boka en demo

Ingår i paketet

1
Essential
2
Business
3
Premier

Essential

Boka en demo

Business

Boka en demo

Premier

Boka en demo
Platform

Plattform

Data och åtkomstsäkerhet
Tvåfaktorsautentisering
Tvåfaktorsautentisering ger grundläggande autentisering för organisationens medlemmar.

Genom att aktivera tvåfaktorsautentisering kan administratörer begränsa risken för att en användares Peakon-konto äventyras.

Vi integrerar utan problem med alla system som agerar som en SAML 2.0-identitetsleverantör, inklusive G-Suite (Google Apps), Microsoft Azure Active Directory, Okta, OneLogin och mer därtill. Aktiveras antingen som en del av konfigurationen för single sign-on eller i Peakon via mobilen, SMS och Authy.
99 % Uptime SLA
Vi kör två geografiskt separata system samtidigt för att omedelbart kunna lösa problem med maskinvara och för återstartplaner. Vi är öppna med vår historiska upptid, som du kan hitta här: https://status.peakon.com
99,9 % Uptime SLA
Penetrationstester
Vi använder många system och tjänster, såsom Detectify, för att utföra regelbundna och automatiserade tester som söker efter de vanligaste säkerhetsproblemen.
Lösenordssäkerhet
Vi använder zxcvbn, en avancerad algoritm som utvecklats av Dropbox, för att testa och godkänna lösenordsstyrka.

Tillsammans med vår policy för upprepade inloggningsförsök säkerställer vi att du är säker från nyckelsökningsattacker.
Nivåinställningar för dataanonymitet
Peakon ger dig flexibilitet för riktade och frekventa undersökningar tillsammans med nödvändiga aggregeringsinställningar för att alltid säkerställa dina anställdas anonymitet.

För varje undersöknings omgång du skapar kan anonymitetsinställningarna enkelt och noggrant konfigureras, från minsta antal anställda per segment till anonymitetsnivåer för kommentarer och allt däremellan.
Inställningar för datasammanställning
Kontrollera hur din data aggregeras, t.ex. justera tidsperoden på tidigare svar så att de inkluderas i den nuvarande omgången.
Dataåtkomst per region
Vi ser till att du har fullständig kontroll över era data. Innan du börjar arbetar med din egen kundkontakt kan du göra inställningar som definierar specifika regioner i världen där Peakon ska få åtkomsträttigheter till dina data.
Hantering av medarbetardata och åtkomstkontroll
Ladda upp och uppdatera dina medarbetarregister
Peakon sammanställer alla personalregister på korrekt sätt i plattformen och uppdaterar dem automatiskt utan att orsaka dubbelarbete, oavsett platsen för de olika kontorslokalerna och att det är olika HR-team som laddar upp kalkylbladen.
Synkronisera och håll medarbetaruppgifterna uppdaterade med SCIM 2.0
Håll dina personalregister uppdaterade genom att synkronisera dem med din HRM-programvara via SCIM 2.0, vilket är den modernaste, enklaste och säkraste öppna API:n för hantering av identiteter och som är betrodda av Google och Slack.
Uppdatering i efterhand
Uppdatera personalregister och applicera förändringar på tidigare data.
Segmentering
Segment ger insikter i engagemanget hos medeltalet av anställda genom att låta dig se resultat och kommentarer per segment.

Baserat på dina anställdas attribut kan du automatiskt skapa varje populationsgrupp som du vill få feedback från, samla in deras insikter och vidta åtgärder.
Anpassade attribut
Attribut gör det möjligt att segmentera undersökningssvar. Peakon ger dig en färdig lista över attribut där du sedan kan lägga till dina segment.

Du kan lägga till anpassade attribut enligt organisationens behov. Våra experter på engagemangsmetodik finns alltid tillgängliga för support och rådgivning.
Medarbetarsökning och -filter
Sök efter anställda i organisationen och uppdatera enkelt deras status i sökfältet.
Användaråtkomstkontroll
Med åtkomstkontrollgrupperna kan man hantera användaregenskaper i Peakon.
Det gör att alla har rätt insikter i sin dashboard och de rätta verktygen till att förbättra sina teams engagemang.

Ledningen får t. ex. en överblick över alla team, medan chefer bara har tillgång till sina teams engagemang.

Med Peakon får ni åtkomstgrupper för administratörer, ledningen, chefer och anställda.
Avancerade grupper för åtkomstkontroll
Ge endast åtkomst till dem som behöver det och skapa så många åtkomstgrupper du behöver för att återspegla organisationsstrukturen.
Begränsa åtkomst till specifika attribut för förenklade dashboards för chefer
Undvik att belasta dina chefer med insikter från anställda som är utanför deras makt att åtgärda. Stöd teamledare att fokusera på nyckelområden som är relevanta för dem.
Samla in demografiska data om medarbetare via undersökningen
Samla in eller validera demografiska data genom att låta medarbetare välja från en lista med förinställda värden i början av undersökningen, vilket i sin tur automatiskt uppdaterar deras medarbetarinformation på Peakon.
Samla in känsliga demografiska data om medarbetare enligt GDPR-policyn
Registrera mångfalden i din organisation, se till att alla medarbetargrupper är representerade och förstå hur alla uppfattar att det är att arbeta här. Peakon ger dig möjlighet att samla demografisk information om dina anställda (t.ex. etnisk bakgrund och sexuell läggning) på ett säkert sätt i enlighet med GDPR-förordningen.

Endast tillgängligt som en del av Peakon Include*

Endast tillgängligt som en del av Peakon Include*

Endast tillgängligt som en del av Peakon Include*

Hierarkiska attribut för att definiera din organisationsstruktur
Lägg till information om organisationens hierarki så kartlägger Peakon automatiskt relationerna mellan olika avdelningar och anställda. Du har också möjlighet att ställa in dessa relationer manuellt.
Mätvärden för chefernas användning i realtid
Tack vare fullständiga rapporteringsmöjligheter, filtrering och segmentering kan du visa chefernas åtgärdsplaner i realtid med kommentarsfunktioner och övergripande aktiviteter. Du kan identifiera bra ledarskapsbeteenden snabbt och hjälpa chefer som behöver vägledning.
Integrationer
Slack
Meddela automatiskt anställda om nya feedbackrundor och skicka påminnelser på obesvarade undersökningar.
Workday
Workday gör det möjligt för dig att synkronisera dina medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och ändringar uppdateras på ett säkert sätt.
Bamboo HR
Vår färdiga integration med Bamboo HR gör det möjligt för dig att synkronisera dina medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och ändringar uppdateras på ett säkert sätt.
bob
Vår färdiga integration med Hi-Bob gör det möjligt för dig att synkronisera dina medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och ändringar uppdateras på ett säkert sätt.
Single Sign-On
Med Single Sign-On kan användare av Peakon-dashboardet logga in med sina befintliga företagsuppgifter, utan att kräva separat Peakon-inloggning.
Mandated Single Sign-On
Med Single Sign-On kan du försäkra en snabb och säker inloggning till Peakon. Dessutom kan du garantera att anställda som slutat på företaget inte längre har åtkomst till Peakon.
Okta
Tack vare vår integration med Okta kan du synkronisera medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och eventuella ändringar uppdateras säkert. Integrationen möjliggör även enkel inloggning.
Microsoft Azure Active Directory
Tack vare vår integration med Microsoft Azure Active Directory kan du synkronisera medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och eventuella ändringar uppdateras säkert. Integrationen möjliggör även enkel inloggning.
Bygg integrationer med vårt öppna API
Med vårt RESTful API kan du hämta engagemangsdata direkt från Peakon. Integrera med dina datakällor och bygg egna applikationer. Ta din engagemangsanalys till en ny nivå. Vi finns här som stöd.
Teknisk support för API
Åtkomst till både dokumentation för vårt engagemangs-API och utvecklarna bakom det.
Feedback

Tillägg

Peakon Include – mät, åtgärda och förbättra attityder till mångfald, rättvisa och inkludering
Peakon Grow – utveckla individens och teamets prestationer med kontinuerlig feedback

Inte säker på vilket paket som är bäst för din organisation?

Mejla oss sales@peakon.com

Livechatt

Börja chatta
Online