Essential

Boka en demo

Business

Boka en demo

Premier

Boka en demo
Platform
Data och åtkomstsäkerhet
Tvåfaktorsautentisering
Tvåfaktorsautentisering ger grundläggande autentisering för organisationens medlemmar.

Genom att aktivera tvåfaktorsautentisering kan administratörer begränsa risken för att en användares Peakon-konto äventyras.

Vi integrerar utan problem med alla system som agerar som en SAML 2.0-identitetsleverantör, inklusive G-Suite (Google Apps), Microsoft Azure Active Directory, Okta, OneLogin och mer därtill. Aktiveras antingen som en del av konfigurationen för single sign-on eller i Peakon via mobilen, SMS och Authy.
99 % Uptime SLA
Vi kör två geografiskt separata system samtidigt för att omedelbart kunna lösa problem med maskinvara och för återstartplaner. Vi är öppna med vår historiska upptid, som du kan hitta här: https://status.peakon.com
99,9 % Uptime SLA
Penetrationstester
Vi använder många system och tjänster, såsom Detectify, för att utföra regelbundna och automatiserade tester som söker efter de vanligaste säkerhetsproblemen.
Lösenordssäkerhet
Vi använder zxcvbn, en avancerad algoritm som utvecklats av Dropbox, för att testa och godkänna lösenordsstyrka.

Tillsammans med vår policy för upprepade inloggningsförsök säkerställer vi att du är säker från nyckelsökningsattacker.
Nivåinställningar för dataanonymitet
Peakon ger dig flexibilitet för riktade och frekventa undersökningar tillsammans med nödvändiga aggregeringsinställningar för att alltid säkerställa dina anställdas anonymitet.

För varje undersöknings omgång du skapar kan anonymitetsinställningarna enkelt och noggrant konfigureras, från minsta antal anställda per segment till anonymitetsnivåer för kommentarer och allt däremellan.
Inställningar för datasammanställning
Kontrollera hur din data aggregeras, t.ex. justera tidsperoden på tidigare svar så att de inkluderas i den nuvarande omgången.
Dataåtkomst per region
Vi ser till att du har fullständig kontroll över er data. Innan du arbetar med din egen Custom Success-kontakt kan du genom dina inställningar definiera specifika regioner i världen där Peakon har åtkomsträttigheter till din data.
Hantering av medarbetardata och åtkomstkontroll
Ladda upp och uppdatera dina medarbetarregister
Peakon sammanställer alla personalregister på korrekt sätt i plattformen och uppdaterar dem automatiskt utan att orsaka dubbelarbete, oavsett platsen för de olika kontorslokalerna och att det är olika HR-team som laddar upp kalkylbladen.
Synkronisera och håll medarbetaruppgifterna uppdaterade med SCIM 2.0
Håll dina personalregister uppdaterade genom att synkronisera dem med din HRM-programvara via SCIM 2.0, vilket är den modernaste, enklaste och säkraste öppna API:n för hantering av identiteter och som är betrodda av Google och Slack.
Uppdatering i efterhand
Uppdatera personalregister och applicera förändringar på tidigare data.
Segmentering
Segment ger insikter i engagemanget hos medeltalet av anställda genom att låta dig se resultat och kommentarer per segment.

Baserat på dina anställdas attribut kan du automatiskt skapa varje populationsgrupp som du vill få feedback från, samla in deras insikter och vidta åtgärder.
Anpassade attribut
Attribut gör det möjligt att segmentera undersökningssvar. Peakon ger dig en färdig lista över attribut där du sedan kan lägga till dina segment.

Du kan lägga till anpassade attribut enligt organisationens behov. Våra experter på engagemangsmetodik finns alltid tillgängliga för support och rådgivning.
Medarbetarsökning och -filter
Sök efter anställda i organisationen och uppdatera enkelt deras status i sökfältet.
Användaråtkomstkontroll
Med åtkomstkontrollgrupperna kan man hantera användaregenskaper i Peakon.
Det gör att alla har rätt insikter i sin dashboard och de rätta verktygen till att förbättra sina teams engagemang.

Ledningen får t. ex. en överblick över alla team, medan chefer bara har tillgång till sina teams engagemang.

Med Peakon får ni åtkomstgrupper för administratörer, ledningen, chefer och anställda.
Avancerade grupper för åtkomstkontroll
Ge endast åtkomst till dem som behöver det och skapa så många åtkomstgrupper du behöver för att återspegla organisationsstrukturen.
Begränsa åtkomst till specifika attribut för förenklade dashboards för chefer
Undvik att belasta dina chefer med insikter från anställda som är utanför deras makt att åtgärda. Stöd teamledare att fokusera på nyckelområden som är relevanta för dem.
Spåra inkluderingen av minoritetsgrupper
Våra partner använder Peakon för att förstå om deras medarbetare känner att de behandlas rättvist. Peakon ger dig möjlighet att samla in demografisk information om dina medarbetare (t.ex. ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning) på ett säkert och GDPR-kompatibelt sätt. Peakon genererar ett meddelande om samtycke så att medarbetarna kan godkänna behandlingen av dessa uppgifter innan Peakon-enkäten påbörjas.
Hierarkiska attribut för att definiera din organisationsstruktur
Lägg till information om organisationens hierarki så kartlägger Peakon automatiskt relationerna mellan olika avdelningar och anställda. Du har också möjlighet att ställa in dessa relationer manuellt.
Mätvärden för chefernas användning i realtid
Tack vare fullständiga rapporteringsmöjligheter, filtrering och segmentering kan du visa chefernas åtgärdsplaner i realtid med kommentarsfunktioner och övergripande aktiviteter. Du kan identifiera bra ledarskapsbeteenden snabbt och hjälpa chefer som behöver vägledning.
Integrationer
Slack
Meddela automatiskt anställda om nya feedbackrundor och skicka påminnelser på obesvarade undersökningar.
Workday
Workday gör det möjligt för dig att synkronisera dina medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och ändringar uppdateras på ett säkert sätt.
Bamboo HR
Vår färdiga integration med Bamboo HR gör det möjligt för dig att synkronisera dina medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och ändringar uppdateras på ett säkert sätt.
bob
Vår färdiga integration med Hi-Bob gör det möjligt för dig att synkronisera dina medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och ändringar uppdateras på ett säkert sätt.
Single Sign-On
Med Single Sign-On kan användare av Peakon-dashboardet logga in med sina befintliga företagsuppgifter, utan att kräva separat Peakon-inloggning.
Mandated Single Sign-On
Med Single Sign-On kan du försäkra en snabb och säker inloggning till Peakon. Dessutom kan du garantera att anställda som slutat på företaget inte längre har åtkomst till Peakon.
Okta
Tack vare vår integration med Okta kan du synkronisera medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och eventuella ändringar uppdateras säkert. Integrationen möjliggör även enkel inloggning.
Microsoft Azure Active Directory
Tack vare vår integration med Microsoft Azure Active Directory kan du synkronisera medarbetarposter med Peakon. När de har synkroniserats läggs medarbetare till automatiskt, och eventuella ändringar uppdateras säkert. Integrationen möjliggör även enkel inloggning.
Bygg integrationer med vårt öppna API
Med vårt RESTful API kan du hämta engagemangsdata direkt från Peakon. Integrera med dina datakällor och bygg egna applikationer. Ta din engagemangsanalys till en ny nivå. Vi finns här som stöd.
Teknisk support för API
Åtkomst till både dokumentation för vårt engagemangs-API och utvecklarna bakom det.
Feedback
Exakt kvalitativ och kvantitativ feedback
46 standardfrågor från Peakons frågebibliotek
Peakons ramverk för engagemangsdrift är baserat på årtionden av vetenskaplig forskning och tillhandahåller en gemensam vokabulär för att beskriva bra ledarskap och en hälsosam kultur.
Riktade introduktions- och slutfrågor
Dessa frågor har utarbetats av vårt team för organisationsutvecklingskunskap, och dessa valfria frågor kan användas på relevanta medarbetare vid rätt tidpunkt. Förbättra din engagemangsinformation med ytterligare introduktions- och avslutsinsikter.
Redigerbart Peakon-frågebibliotek
Redigera frågor för att matcha organisationens behov.
Öppna frågor
Uppsättning med anpassade frågor
Genom att skapa en uppsättning med anpassade frågor kan du mäta olika aspekter av medarbetarupplevelsen utan att det orsakar snedfördelning i din engagemangsmodell.
Obegränsat antal uppsättningar med anpassade frågor
Du får inte bara insikter i engagemanget i realtid, utan kan också identifiera och spåra trender om andra aspekter av medarbetarupplevelsen i samma enkät.
Redigerbara drivkraftsfrågor
Lägg till anpassade frågor till varje engagemangsdrivkraft i Peakon. Våra experter på engagemangsmetodik ger dig ytterligare råd om detta.
Kommentarer med fritext
Ge anställda möjligheten att lämna en kommentar till sitt svar. Kommentarer tillför ytterligare värde till kvalitativ feedback på svaret som anställda ger och hjälper dig förstå ”varför” någon gav ett visst poäng.
Valbara frågeillustrationer
Lägg till en illustration till varje fråga, som ger ytterligare kontext och skapa en bättre användarupplevelse för dina anställda.
Intelligent frågedistribution
Frågedistribution för kontinuerlig feedback
Peakons rotations algoritmen ser till att anställda under samma undersökningsrunda inte får samma frågor.

Undersökningströtthet kan påverka insikterna. Funktionen är utvecklad till att kontinuerligt samla in pålitlig data från alla drivkrafter.
Intelligenta uppföljningsfrågor för extrema poäng
Om en medarbetare ger ett oväntat svar på en fråga kommer vi smidigt att infoga ytterligare, relaterade frågor från din undersökning in i deras aktuella runda.

Som ett resultat av detta får du maximal insikt i problemområdet så fort det uppstår.
Universell tillgänglighet
Terminallösnings- och SMS-tjänst för medarbetare på marken
Lägg upp en terminallösning och få svar från anställda som inte har en e-postadress. Om anställdas telefonnummer är inställda, får de även ett SMS med en unik kod och en URL för att fylla i undersökningen. Anställda kan också med sitt förnamn och personalnummer lämna feedback via terminallösningen.
Mobil, desktop, optimering för alla enheter
Chefer kan logga in till dashboarden via webbläsare, smarttelefon eller surfplatta. Anställda kan få meddelanden via SMS, e-post, Slack eller vår iOS-app.
Medarbetarundersökningar om Peakons mobilapp
Instrumentpanel lokaliserad till över 20 språk
Teamledare får se insikter de kan agera på sitt eget språk.
Enkäter lokaliserade till över 55 språk
Medarbetare får dela med sig av sin feedback och kan se hur deras engagemang utvecklas på sitt eget språk.
Automatiserade påminnelser till medarbetarna
Peakon skickar automatiska påminnelser via e-post med jämna mellanrum under varje undersökningsrunda för att maximera deltagandet. Kontoadministratörer kan också skicka påminnelser via e-post när som helst.
Avisering om deltagande till chefer
Peakon håller varje teamledare uppdaterad med svarsfrekvensen för den pågående omgången och meddelar även när nästa påminnelse skickas till de anställda som ännu inte svarat.
Möjlighet till automatisk översättning av konversationer
Med det integrerade Google Translate-alternativet kan du förstå feedback från flerspråkiga team. Den lokala upplevelsen gör att du kan svara på ditt modersmål och mottagaren får ett översatt svar.
Kompatibilitet med blinda och färgblinda användare
Vårt designteam har skapat en version av dashboardet som gör den tillgänglig för färgblinda chefer utan att äventyra användarupplevelsen. Undersökningen är också utvecklad till att fungera för blinda användare.
Flexibla undersökningsscheman
Frekvensalternativ för varje frågeuppsättning
Du kan själv ställa in frekvensen för frågor om drivkrafter och underordnade drivkrafter samt engagemangsfrågan. Om värderingsfrågorna är aktiverade, kan du även ställa in frekvensen på de frågorna. När du har justerat frekvenserna visas en indikation på hur många frågor som kommer att ställas per undersökningsrunda.
Segmentspecifika frågeuppsättningar
Använd specifika frågor per segment för att garanterat få relevant feedback från varje team - varsomhelst, närsomhelst.
Flera scheman samtidigt
Kör flera undersökningar på olika scheman och frekvenser samtidigt. Anpassa undersökningar efter avdeling och affärsenhet världen över.
Undersökningsscheman för flera varumärken
Anpassa din undersökning och ditt e-postinnehåll, lägg till anpassad varumärkesprofilering för varje avdelning eller undervarumärken och tillhandahåll en skräddarsydd upplevelse som dina anställda upplever som personlig.

Du kan också varumärkesanpassa varje fråga i dina undersökningar separat, så att du kan få en varumärkesprofilering på en anpassad drivkraft och dina öppna frågor.
Anpassningsbara e-postmeddelanden
För varje schema som du anger kan du anpassa undersökningens e-postinnehåll (t.ex. till att inkludera ett meddelande från chefen för denna avdelning) och även fastställa avsändaren (t.ex. från organisationens VD).
Insight
Skräddarsydd benchmarking
Industrinormer
Med benchmarks kan du jämföra engagemangsprestanda med andra i industrin.
Företagets benchmarks
Företagets benchmark representerar en genomsnittlig poäng över hela organisationen, vilket ger chefer och ledningsmedlemmar mer kontext när de analyserar prestanda för deras team jämfört med resten av företaget.
True benchmark®
Med True Benchmark® kan du använda kraften i data för att ta hänsyn till demografiska skillnader (som ålder, anställningstid, o.s.v.) mellan dina team och hur dessa faktorer påverkar övergripande engagemang.
Segmentspecifika benchmarks
För större organisationer som är verksamma i flera industrier, kan man välja den industri benchmark som man anser lämplig för olika områden i företaget.

T.ex. kan en leverantör av finansiella tjänster jämföra sin fintech avdelning med tech-företag, istället för finansiella tjänster.
Anpassat dashboard
Automatiserad introduktionsupplevelse för teamledare
Efter den första undersökningsrundan kommer varje teamledare att få en automatisk introduktionsrunda till sin personliga dashboard och åtgärdsbara insikter.
Översättning av dashboard (18 språk + färgblinda användare)
Anpassad dashboardsvy
Varje teamledare har åtkomst till ett personligt dashboard, med deras teams åtgärdsbara insikter, på deras språk och med deras föredragna inställningar för förhandsgranskning.
Teamprioriteringar och styrkor för varje team
Peakon flaggar de markerade områdena, för varje segment, i varje teamledares översikt. Det här är områdena i organisationen med väsentligt olika engagemang och Peakon rekommenderar att du tar en närmare titt. De presenteras som prioriteringar och styrkor.

Prioriteringar speglar de grupper av anställda som är betydligt mindre engagerade än organisationen som helhet.

Styrkor representerar ofta ett team där kulturen och strategin är helt synkroniserade och där bästa praxis tillämpas.
Engagemangstrendlinje över tid med alternativ för tidsperioder
Förstå framstegen i ditt engagemang över tid.
Segmenteringsanalys
Möjligheten att bryta ner datan från Peakon ger en otroligt detaljerad illustration av hur och varför områdena i organisationen skiljer sig från varandra. Det här är en utmärkt utgångspunkt för att ta reda på om potentiella problem kan uppstå och var mer stöd behövs, men det är även en källa till best praxis.
Färgdiagram: jämför segmentpoäng och deltagande
Färgdiagrammet är ett utmärkt sätt att göra mycket information begriplig på en gång. Allt i färgdiagrammet är interaktivt.
Färgdiagram: jämför mellan feedbackomgångarna
Förstå engagemangsprocessen genom en överblick som belyser hur poäng har förändrats mellan de två senaste undersökningsrundorna.
Exportera data till kalkylblad
Genom att ladda ner kalkylark, kan du hämta alla engagemangspoäng för varje drivkraft, sub-drivkrafter (och värderingar) i Heatmap vyn.
Sammanfattningsmail
Peakon skickar automatiskt e-post till dashboard-användare (t.ex. administratörer och chefer) med en sammanfatting på det senaste undersöknings resultatet.
Separation Insights från folk som slutar
Till skillnad från traditionella slutintervjuenkäter, som förlitar sig på feedback från de anställda som redan har slutat, så använder Peakons Separation Insights-funktion enkätsvar från folk under perioden fram till att de slutat.
Rapport om medarbetares erfarenhetscykel: från introduktion till slut
Vår EXC-rapport ger inblick i hela medarbetarens resa, utan komplexiteten med separata introduktions-, engagemangs- och slutintervjuenkäter.
Prognos för bortfallsrisk
Bortfallsprognosen skapar en exakt modell av risken för personalomsättning bland olika medarbetargrupper (t.ex. avdelning, plats, ålder, o.s.v.). Detta gör det möjligt att vidta riktade åtgärder och skapa beredskapsplaner.
En mobilapp för teamledare som kortar tiden till åtgärd
Vår mobilapp ger chefer enkel tillgång till de viktigaste insikterna om teamet. Chefer med personalansvar kan bekräfta feedback från medarbetare och samarbeta med kollegor för att skapa åtgärdsplaner.
Insikter om medarbetare
Automatiserad spelifierad medarbetarintroduktion till Peakon
Efter att första undersökningsomgången är klar, blir varje anställd interaktivt introducerad till Peakon. Alla anställda kommer att förstå hur Peakon fungerar, hur deras feedback presenteras till teamledaren och hur deras data behandlas.
Insikter om utvecklingen av det personliga engagemanget
Vi på Peakon tror på att engagemang angår alla. Efter att varje undersökningsrunda skickas in, får varje anställd en överblick på deras egna engagemangs historik. Denna översikt uppmuntrar deltagandet i undersökningen.
Aviseringar om bekräftelser och konversationer
Anställda mottar meddelande när en kommentar bekräftas eller blir besvarad. Peakon försäkrar dem om sin anonymitet i varje interaktion.
Ämnes- och textanalys
Kommentarer för drivkraftsfrågor och öppna frågor
Med varje Peakon-fråga har anställda möjlighet att lämna en kommentar. Dessa kommentarer tillför färg och nyans till kvantitativa svar – och i princip orsaken bakom resultatet.
Översiktssida för kommentarer
Alla kommentarer grupperas in i kategorier med alla nödvändiga funktioner att förstå kvalitativ feedback från dina anställda.
Filtrera och sök kommentarer per relevant kategori
Läs kommentarer enligt engagemangs drivkraft eller för specifika öppna frågor. Sök- och filterfunktionen hjälper dig att hitta feedbacken du söker.
Filtrera och sök kommentarer per åtgärd
Denna funktion minskar risken för att cheferna missar anställdas feedback och möjligheterna att förbättra engagemanget.
Visa chefer kopplade till kommentarer för samarbete
Peakon identifierar hierarikiska relationer, så att man enkelt kan identifiera vilken manager som associeras med vilken kommentar genom att sväva över kommentaren. Denna feature ger kontext och stöder sammarbete för att garantera att anställdas feedback behandlas. Med privata anteckningar kan man också tagga rätt chef för att uppmärksamma hen och erbjuda stöd.
Kommentarsammanställning i flerordsämnen
Medan en teamledare kan ha möjlighet att läsa igenom de kommentarer hen får, har ledare högre upp i organisationen inte möjlighet att läsa igenom tusentals kommentarer varje månad.

Peakons text-analys algoritmen identifierar teman som anställda talar om och sammanställer således kommentarerna. Ett enkelt sätt att identifiera likande teman och förstå anställdas åsikt.
Automatiserad sammanfattning och aggregerade poäng för varje ämne
För varje tema, visas medeltalet på de kommentarerna. Ett enkelt sätt att mäta anställdas åsikt i ämnet. Vi ger även en sammanfattning i ämnet, format från den feedback som anställda har gett, för att man ska få en överblick i konversationen.
Ämnen för drivkraftsfrågor och öppna frågor
Peakon grupperar kommentarer till ämnen, vilket gör det möjligt för dig att snabbt förstå de gemensamma teman som är viktiga för dina anställda. Ämnen genereras för kommentarer om drivkrafter, öppna kommentarer (och Värderingar).
Översiktssida för ämnen
Överblicken av kommentarerna ger dig en snabb inblick i vilken kvalitativ feedback anställda har gett.
Ämnesvy efter kategori
Nagivera lätt mellan drivkrafter, öppna frågor (och värderingar).
Markerade kommentarer för omedelbara åtgärder
Den första intelligent-rankade kommentarsflödet. I stället för att läsa igenom hundratals kommentarer, tar Peakon fram de mest värdefulla. Detta innebär mer focus på lösningar och mindre tid spenderat på att hitta mönster och dolda insikter bland kommentrarerna.
Känsliga kommentarer för fall av tjänstefel
Bli meddelad vid fall av tjänstefel inom organisationen. Se till att chefer omedelbart meddelas om kritisk feedback angående våld, brottsligt beteende, etik, säkerhet och välbefinnande.
Anpassade uppsättningar ord för känsliga kommentarer
Lägg till egna triggerord för känsliga kommentarer och exportera rapporter som utformats för att besvara frågor från externa tillsynsmyndigheter.
Delge och se dina kärnvärderingar
Anpassade tillägg av kärnvärderingar och associerade beteenden
Genom att använda värderingar kan du se i realtid om de anställda känner att deras upplevelse på jobbet är i linje med företagets värden. Du kan ange egna värderingar och tillhörande beteenden, vilka automatiskt översätts till över 40 språk.
Kommentarer
Varje person som svarar på undersökningen, har tillsammans med det numeriska poängem, möjlighet att kommentera vad det tycker om värderingar.
Kommentera ämnen
Ämnen genereras för Värderingar för att förstå de allmänna teman och resultaten som anställda bryr sig om och vad känslan kring vissa ämnen är. En inblick i och praktisk vägledning om vad som kan göras för varje team, eller företaget som helhet, för att ligga mer i linje med dess värderingar.
Segmentinriktning
Rikta in dig på relevanta segment med dina värderingsfrågor.
Poäng per värde
Översikt/värde
Med ett dashboard som ger dig en detaljerad överblick över dina Värderingar kan du förstå den mest slagkraftiga feedbacken från dina anställda och använda alla de värdefulla insikterna för att åtgärda problemet och se till att kulturen faktiskt blir mer värderingsdriven.
Prioriteringar och styrkor/värde
Highlights på prioriterinar och styrkor, framhäver de anställda som är i samma line som företagets värderingar samt de som är längst ifrån. Detta möjliggör att man enkelt kan indentifiera best practice källor och områden som behöver förbättras.
Analys av trendlinje och heatmap
Heatmap ger dig möjlighet att enkelt se de områden i organisationen som ligger mest i linje med dessa värden.
Improve
Utveckla ledarskapskompetens
Föreslagna resurser
Föreslagna artiklar och videor som rekommenderats av vårt team för organisationsutvecklingskunskap. Ledarskapsinnehåll från betrodda publikationer levereras till chefer vid behov, baserat på deras engagemangsprioriteringar.
Lägg till företagets föreslagna resurser
Vägled dina chefer med det egna företagets förslag. Ladda upp anpassade utbildningsresurser som kompletterar bibliotekets innehåll.
Föreslagna åtgärder
Föreslagna kort- och långsiktiga åtgärder som utvecklats av vårt team för organisationsutvecklingskunskap för att hjälpa chefer att bemöta feedback på ett effektivt sätt. Detta gör det enkelt för chefer att genomföra effektfulla förändringar efter varje enkätrunda.
Lägg till företagets föreslagna åtgärder
Vägled och utveckla dina chefer med hjälp av anpassade föreslagna åtgärder. Peakon föreslår interna åtgärder för varje teamledare baserat på teamets prioriteringar.
Kontextuella mikrokurser
Ett ständigt växande bibliotek av lagom stora och mobilvänliga lärdomar om ledarskap, vilka utvecklats av vårt team för organisationsutvecklingskunskap och som anpassats efter Peakons engagemangsmetodik. Kurserna är mindre än tio minuter långa och ger chefer den kompetens som krävs för att agera omedelbart och leda ett produktivt och engagerat team.
Action
Privata anonyma dialoger med medarbetarna
Anonyma samtal
Peakon erbjuder en unik möjlighet att föra dialog med anställda, genom att svara på kommentarer som man får genom undersökningen. Medarbetarna förblir anonyma, men kan fortfarande ge extra detaljer som man ibland behöver för att förstå för åtgärda ett problem.
Kontextuella bekräftelser med ett klick
Som anställd kan det vara nedlåtande att känna att feedback man gett inte blir bekräftat. Med vår bekräftelse feature kan ledare med ett klick enkelt bekräfta att de läst kommentaren.
Detta är ett fantastiskt tillvägagångssätt att höja deltagarantalet, med att enkelt visa att anställda har blivit hörda.
Aviseringar om konversationer
Den anställda som lämnat feedback kommer att få svaret via e-post (som även påminner dem om att de fortfarande är anonyma).
Stöd samarbetet mellan team och ledare
Dashboardsexport i anpassningsbar presentation
Resultaten i Peakons dashboard kan laddas ned i en PowerPoint-presentation. Bildspelet innehåller alla värdefulla insikter och kan redigeras om man vill lägga till och ta bort information.
Privata kommentarsanteckningar för ledare
Ledare har i varje kommentar möjlighet att privat samarbeta för att åtgärda den anställdas problem på ett effektivt sätt. Detta är en fantastisk funktion när en chef behöver råd från en ledare eller HR-teamet och, vice versa, om ledarskapsteamet vill uppmärksamma chefer på en specifik kommentar.
@mention ledare i de privata anteckningarna
@nämna och privata anteckningar hjälper dig att föra ärenden vidare till kollegor. Live notificationer levereras i Peakon plattformen och via e-post.
Delbart dashboard för team med anpassningsbara informationsalternativ
Kommunicera resultat tillbaka till dina anställda – antingen genom att visa dashboardet på en stor skärm på kontoret eller genom att skicka ut det efter att en undersökningsrunda avslutats. Detta ökar i sin tur deltagandet och motiverar alla till att arbeta mot förbättring. Du kan ta bort känsligt innehåll innan du delar.
Planera och se åtgärder
Planera åtgärder per drivkraft
Vår integrerade handlingsplansfunktion ger ledare möjlighet att följa med och utveckla nästa steg. Inför handlingar att nå tillsammans med de drivkrafter som ska förbättras.
Planera åtgärder per segment
För teamledare som ansvarar för flera segment, direktörer och andra chefer kan den här funktionen göra det möjligt att planera och spåra nödvändiga åtgärder enligt prioriteringarna i varje segment. Du kan planera dina åtgärder i vart och ett av dina prioriterade segment.
Lätthanterlig och samarbetsinriktad översikt över användaråtgärder
En översikt över alla åtgärder på varje dashboard ger dig en god förståelse av varje ledares ansvar och den övergripande handlingsplanen för organisationen, vilket kommer att förbättra engagemanget.

Översikten visar alla åtgärder grupperade efter relaterade drivfaktorer och segment.
Åtgärdsdeadlines
Med deadlines för varje åtgärd kan du spåra ansvarsskyldigheten samtidigt som du förstår vilken inverkan dina planerade åtgärder har på förbättringen av dina prioriteringar med tiden.
Åtgärdspåminnelser
Påminnelser säkerställer att varje ledare följer handlingsplanen.
Drivtilldelning för åtgärd
Du kan ange relaterad drivfaktor om du bestämmer dig för att ange en ny åtgärd i åtgärdsöversikten.
Ta anteckningar för varje åtgärd
Med anteckningar kan du lägga till ytterligare information för var och en av dina planerade åtgärder. Detta kan vara till hjälp både för ledaren som lägger till den och för alla från ledarskapsteamet som kan granska och stödja chefens handlingsplan.
Dela åtgärder med ditt team
På Peakon tror vi starkt på samarbete mellan de olika teamen för framgångsrik förbättring av engagemanget hos varje team. Ledare kan dela och samarbeta med sina team angående handlingsplanerna genom att aktivera åtgärder i deras delningsbara dashboard.
Föreslagna drivåtgärder för att hjälpa ledare
Peakon tillhandahåller automatiskt föreslagna åtgärder för varje drivfaktor. Det här är ett bra sätt att komma igång med teamledarens handlingsplan. Dessa föreslagna åtgärder kan också redigeras och anpassas vid behov. Du kan alltid avvisa de föreslagna åtgärderna och lägga till egna om du vill.
cs-support
Service som driver framgång
Supportportal/användarguider/bästa praxis-artiklar online, dygnet runt
Tillgång till online-guider, utbildningsdokument och videor från vårt team.
Kontoinställningar baserat på din storlek och dina behov
Din egen Customer Success-kontakt hjälper dig inte bara med att ladda upp data, introducera administratörer, HR-ledare och chefer, utan säkerställer även inställningen av plattformen och att alla är en ”avancerad användare” av Peakon.
Online-/e-postsupport
Inbyggd chattfunktion i produkten, med en genomsnittlig svarstid på 29 minuter från vårt Customer Success-team.
Sessioner för kontojustering
Vårt team hjälper dig att utvärdera din användning av Peakon i hela organisationen och säkerställer att alla Peakon-funktioner används på det mest effektiva sättet. Vi kommer även att samla in feedback och ge vägledning för ännu ett framgångsrikt år i vår relation.
Egen Customer Success-kontakt
På Peakon ser vi varje kundrelation som ett sant partnerskap som går långt bortom det tekniska genomförandet. Vi kommer alltid att försöka dela våra idéer och vår vägledning med dig, och vi hoppas även att vi kan lära oss något från dig.

Nyckeln till detta kommer att vara din egen Customer Success-kontakt som kommer att sträva efter att förstå dina exakta företagsbehov – så att du kan fatta bättre personalbeslut och få en snabbare avkastning på din investering i Peakon.
Egen Senior Customer Success-kontakt
Prioritetsärende för e-post-/onlinesupport
Åtkomst till rådgivande resurser från bredare Peakon-team

Inte säker på vilket paket som är bäst för din organisation?

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?