Skräddarsydd benchmarking

Sammanhang är avgörande

Ett bättre sätt att driva resultat, med benchmarks som passar dina team.

Benchmarka prestationer

Från aktiepriser till personliga träningsmål – benchmarks är ett viktigt verktyg för att hjälpa oss att förstå hur väl vi presterar. Och ju mer relevant benchmarket är, desto bättre fungerar det som drivkraft.

Datadrivna industrinormer

Vi använder hundratusentals datapunkter för att beräkna benchmarks för din industri som låter dig jämföra din organisations resultat med andra liknande företag. Utvecklat med HR-chefer och ledare i åtanke, för att ge realistiska och effektfulla mål för ditt företag att sträva efter.

Intern benchmarking

Företagets benchmarks representerar de genomsnittliga resultaten i hela organisationen. Detta gör att du kan identifiera problemområden och högpresterande segment genom att dela upp dina data och jämföra mot interna medelvärden. Samtidigt kan chefer använda interna benchmarks för att se sina personliga prestationer inom ramen för företagets bredare kultur.

True Benchmark®

En revolutionär utveckling inom benchmarking. Genom att välja True Benchmark® kan du använda kraften i data för att noggrant redogöra för demografiska skillnader mellan teamen.

Att förstå demografi

En senior säljare har mycket annorlunda förväntningar på sin arbetsplats jämfört med en nyanställd redovisningsekonom på sitt första jobb. Med egenutvecklad tech för maskininlärning har vi identifierat hur medarbetarnas ålder, anställningstid, kön, avdelning, tjänstenivå och kontorsplats kan påverka medarbetarengagemang.

Rättvisare jämförelser

Våra data visar exempelvis att nyanställda tenderar att rapportera mycket högre nivåer av engagemang än medarbetare som varit längre på arbetsplatsen. Med hjälp av True benchmark® får en chef för ett långvarigt team ett rättvisare och lägre engagemangsriktmärke att mäta resultatet mot, medan en kollega som hanterar nyanställda får ett höjt riktmärke, för att spegla sammansättningen av teamet.

Förbättrade insikter

I slutändan avlägsnar True Benchmark® effekten av externa demografiska influenser som ligger utanför din kontroll. Det gör att du korrekt kan identifiera högpresterande segment och problemområden som finns inom organisationen med en högre grad av säkerhet – allt stöds av avancerad datavetenskap.

Anpassningsförmåga för stora företag

För större organisationer som är verksamma inom flera branscher låter vi dig välja lämpliga industrinormer för olika områden av verksamheten. Till exempel kan Fintech-avdelningen inom ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster vilja ha benchmarks mot tech-branschen, med tanke på att de konkurrerar med tech-företag för att rekrytera och behålla talang.

Utforska andra funktioner

Används på många av världens populäraste arbetsplatser