Mångfald och inkludering

Skapa en inkluderande organisation med datadrivna insikter från Peakon

Hur inkluderande företagskulturen är har stor inverkan på medarbetarnas upplevelse – och engagemang – i synnerhet för de medarbetare som inte är lika representerade på arbetsplatsen.

En inkluderande kultur säkerställer att alla i företaget kan uppfylla sin fulla potential på jobbet.

Med Peakon kan du identifiera hur pass inkluderande er kultur faktiskt är. Det är viktigt att förstå upplevelserna som olika medarbetargrupper har, att tillhandahålla en säker plats där fall av tjänstefel kan rapporteras anonymt och att introducera initiativ som verkligen gör skillnad för dina medarbetare.

Vad våra kunder har att säga

Varje kvartal använder vi Peakons insikter för att visa för hela företaget hur medarbetarupplevelserna skiljer sig mellan könen. Vår D&I-rapport omfattar alla aspekter inom engagemang – från autonomi till belöning – och är en viktig del i vårt arbete för att skapa en mer jämlik och inkluderande arbetsplats.

Puk Sjeldan
Global Employee Experience Lead, Designit

Vi sätter stort värde på att vara en inkluderande arbetsplats som kännetecknas av mångfald. Utifrån våra insikter från Peakon har vi kunnat kvantifiera vilken effekt en Verizon Connect-konferens för kvinnor har, och i år har vi även implementerat ett mentorskapsprogram inom hela organisationen.

Jorge Diaz
Chief People Officer, Verizon Connect

Så stöder vi mångfald och inkludering

Samla in demografiska data om medarbetare på ett sätt som uppfyller alla krav

Det första steget mot en förståelse av verksamhetens mångfald och inkludering är att bilda sig en klar uppfattning av mångfalden i teamen.

Peakon tillhandahåller metoder som uppfyller alla krav och låter dig samla in data som saknas genom att ge medarbetare möjligheten att själva skicka in sin demografiska information.

Förstå de olika medarbetargruppernas upplevelser

Du kan identifiera underliggande inkluderingsproblem i medarbetarfeedback.

Peakon ger dig möjlighet att både undersöka hur olika medarbetargrupper mår och möjlighet att jämföra specifika aspekter av deras arbetsplatsupplevelse. Lär dig vad kvinnor i beslutsfattande positioner anser om sin åsiktsfrihet, eller vad HBTQ+-medarbetare på dina amerikanska kontor anser om de utvecklingsmöjligheter som finns tillgängliga för dem.

Hör vad människor har att säga – med sina egna ord

Skapa en bättre förståelse av dina medarbetares upplevelser genom medarbetarkommentarer.

Peakon analyserar och belyser vilka teman som är viktigast för dina medarbetare. Ge ditt team en röst, lyssna på vad de har att säga om hur inkluderande företagskulturen är och ge dem möjlighet att dela med sig av sina bekymmer och bidra med idéer.

Tillhandahåll ett säkert sätt att rapportera tjänstefel

På en inkluderande arbetsplats måste tjänstefel, trakasserier eller mobbning rapporteras omedelbart.

Peakon förser dina medarbetare med en anonym och säker plattform som de kan använda för att ta upp allvarliga problem, och den varnar både dig och dina ledare omedelbart.

Utarbeta de mest effektiva initiativen för inkludering

Med Peakon kan du verkligen förstå hur dina medarbetare upplever arbetsplatsen. Identifiera behovet av nya initiativ för mångfald och inkludering genom medarbetarkommentarer och förslag – och mät vilken effekt de ger i företagskulturen.

Peakon kan stödja din organisation på många olika sätt

Medarbetarengagemang

Öka produktivitet, bibehållande och affärsresultat med Peakon

Läs mer

Medarbetarupplevelse och bibehållande

Optimera medarbetarupplevelsen från början till slut med Peakon

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Fostra nästa generations ledarskap i organisationen med Peakon

Läs mer

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?