Medarbetares konversationer

En resa byggd på samarbete

Maximera resultaten genom att inkludera alla medarbetare i engagemangsprocessen

Stäng feedback-loopen med medarbetarna

Peakon är världens första engagemangsplattform med tvåvägskommunikation. Med vårt unika tillvägagångssätt kan du bekräfta, samarbeta med och samtala med anställda. Detta driver kraftigt ökad delaktighet och gör att du kan åtgärda problem snabbare.

Lämna dem inte i sticket

Att be om feedback utan att verkligen bekräfta eller åtgärda den är ett säkert sätt att få oengagerade och improduktiva medarbetare.

Med vår bekräftelsefunktion kan du friktionsfritt försäkra medarbetare om att deras kommentar har tagits i beaktning, samtidigt som de förblir anonyma. Med vår samtalsfunktion kan du föra en anonym dialog med medarbetare, vilket innebär att du kan följa upp kommentarer de lämnar genom undersökningen.

Aviseringar

När du bekräftar en kommentar, får den relevanta medarbetaren ett e-postmeddelande.

Anonymitet

Konversationer och bekräftelser gör att medarbetarna är anonyma vid alla tidpunkter. Vi tydliggör detta för dem vid varje interaktion.

Samarbeta för att hitta lösningar

Med vår @mentions-funktion kan du enkelt meddela och lämna information till andra chefer angående en viss feedback. På så sätt kan du säkerställa att rätt svar kommer från rätt person – till exempel kan du eskalera en kommentar till en högre chef eller någon i ledningen så att de kan svara på det direkt.

Utforska andra funktioner

Dashboards för chefer

Ge dina chefer makt att driva förändring

Läs mer

Skräddarsydd benchmarking

Bättre benchmarking för att mäta resultat

Läs mer

Intelligent frågedistribution

Minska undersökningströttheten och förbättra insikten

Läs mer

Säkerhet

Branschledande dataskydd och säkerhet

Läs mer

Universell tillgänglighet

Se till att varje medarbetares röst hörs

Läs mer

Värderingar

Uppmuntra de rätta beteendena

Läs mer

Betrodda av hundratals av världens bästa arbetsplatser

?