Medarbetares konversationer

En resa byggd på samarbete

Maximera resultaten genom att inkludera alla medarbetare i engagemangsprocessen

Stäng feedback-loopen med medarbetarna

Peakon är världens första engagemangsplattform med tvåvägskommunikation. Med vårt unika tillvägagångssätt kan du bekräfta, samarbeta med och samtala med anställda. Detta driver kraftigt ökad delaktighet och gör att du kan åtgärda problem snabbare.

Lämna dem inte i sticket

Att be om feedback utan att verkligen bekräfta eller åtgärda den är ett säkert sätt att få oengagerade och improduktiva medarbetare.

Med vår bekräftelsefunktion kan du friktionsfritt försäkra medarbetare om att deras kommentar har tagits i beaktning, samtidigt som de förblir anonyma. Med vår samtalsfunktion kan du föra en anonym dialog med medarbetare, vilket innebär att du kan följa upp kommentarer de lämnar genom undersökningen.

Aviseringar

När du bekräftar en kommentar, får den relevanta medarbetaren ett e-postmeddelande.

Anonymitet

Konversationer och bekräftelser gör att medarbetarna är anonyma vid alla tidpunkter. Vi tydliggör detta för dem vid varje interaktion.

Samarbeta för att hitta lösningar

Med vår @mentions-funktion kan du enkelt meddela och lämna information till andra chefer angående en viss feedback. På så sätt kan du säkerställa att rätt svar kommer från rätt person – till exempel kan du eskalera en kommentar till en högre chef eller någon i ledningen så att de kan svara på det direkt.

Utforska andra funktioner

Medarbetarengagemang

Öka produktivitet, bibehållande och affärsresultat med Peakon

Läs mer

Medarbetarupplevelse och bibehållande

Optimera medarbetarupplevelsen från början till slut med Peakon

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Fostra nästa generations ledarskap i organisationen med Peakon

Läs mer

Mångfald och inkludering

Skapa en inkluderande organisation med datadrivna insikter från Peakon

Läs mer

Betrodda av hundratals av världens bästa arbetsplatser

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?