Intelligent frågedistribution

Ställ alla de rätta frågorna

Undvik undersökningströtthet och förbättra insikter genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Smart distribution

Undersökningströtthet kan vara ett verkligt hot mot dina insikter. Medan traditionella undersökningsmetoder är omfattande och tidskrävande, distribuerar våra algoritmer dina frågor på ett intelligent sätt över hela organisationen, så att du får alla de insikter du behöver utan att betunga medarbetarna.

Insikter man kan agera på från varje runda

I början av varje undersökningsrunda distribuerar Peakon alla dina undersökningsfrågor till teamen. Varje medarbetare får en personanpassad uppsättning frågor som är liten, hanterbar och bara tar några minuter att gå igenom. Våra algoritmer tilldelar dessa frågor så att varje chef och administratör får representativ feedback om alla aspekter av din organisation, på det mest effektiva sättet.

Varje anställd får säga sitt

Vi vet att det finns lite att vinna på att ställa exakt samma frågor vecka efter vecka, så våra algoritmer beaktar varje medarbetares personliga undersökningshistorik. Vi prioriterar de frågor som medarbetaren inte har haft möjlighet att besvara nyligen. Genom en serie undersökningar kommer varje medarbetare att gå igenom en fullständig uppsättning frågor på ett sätt som inte är överväldigande.

Intelligenta uppföljningar

När ett problem uppstår är det bäst att få så mycket information som möjligt, så fort som möjligt. Våra frågealgoritmer vet detta. Om en medarbetare ger ett oväntat svar på en fråga kommer vi smidigt att infoga ytterligare, relaterade frågor från din undersökning in i deras aktuella runda. Som resultat av detta får du maximal insikt i problemområdet så fort det uppstår.

Utforska andra funktioner

Medarbetarengagemang

Öka produktivitet, bibehållande och affärsresultat med Peakon

Läs mer

Medarbetarupplevelse och bibehållande

Optimera medarbetarupplevelsen från början till slut med Peakon

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Fostra nästa generations ledarskap i organisationen med Peakon

Läs mer

Mångfald och inkludering

Skapa en inkluderande organisation med datadrivna insikter från Peakon

Läs mer

Betrodda av hundratals av världens bästa arbetsplatser

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?