Ledarskapsutveckling

Fostra nästa generations ledarskap i organisationen med Peakon

Högpresterande verksamheter har en god grund. Det krävs kompetenta ledare på varje nivå för att skapa en engagerad, produktiv och nöjd kultur. Det är däremot enklare sagt än gjort att fostra utmärkta ledare i organisationen.

Vi anser att det bästa sättet att nå framgång är genom att tillhandahålla möjligheten till praktisk utveckling.

Peakon förser chefer med engagemangsdata i realtid om deras team, rekommenderade handlingsplaner och skräddarsydd utbildning för att hjälpa er att utveckla nästa generations ledare inom organisationen.

Vad våra kunder har att säga

Peakon har en stor inverkan på vårt chefsteam. Kommunikationen mellan chefer och medarbetare har förbättrats avsevärt, vilket har ökat kvaliteten på vårt ledarskap.

Timo Salzsieder
Chief Solution Officer/CIO, Metro AG

Så främjar vi ledarskapsutveckling

Ge chefer den information de behöver med realtidsdata

Hjälp dina chefer att identifiera vad de måste åtgärda och hur de bäst kan stödja sina team.

Peakons intuitiva dashboards förser dina ledare med en översikt över medarbetarfeedbacken i deras rapporteringslinjer, utöver insikter om deras egna styrkor och förbättringsområden.

Identifiera kompetensbrister och utveckla ledare med anpassad utbildning

Peakon förser alla ledare med skräddarsydd utbildning som anpassats efter deras mest angelägna behov.

Lättsmälta mikrokurser, ett kurerat innehållsbibliotek och rekommenderade handlingsplaner – baserade på prioriteringar som identifierats i medarbetarfeedback – hjälper ledare att utveckla sin kompetens genom praktiska åtgärder.

Stöd framsteg och utveckling

Tillhandahåll ytterligare stöd och vägledning vid behov. Ladda upp ditt eget material om mångfald och inkludering till Peakon, och distribuera det enkelt och effektivt till dina chefer.

Tack vare handlingsplaner med samarbetsfunktioner kan högre ledare och HR-team varna dina ledare om problem som de kan ha missat, ge råd och planera de nästkommande stegen tillsammans.

Identifiera ledarskapstalanger

Fostra nästa generations ledare inom organisationen. Använd Peakon-data för att identifiera de bäst presterande cheferna i varje verksamhetsområde. Befordra talanger internt och bevara kulturen samtidigt som du sänker rekryteringskostnaderna.

Peakon kan stödja din organisation på många olika sätt

Medarbetarengagemang

Öka produktivitet, bibehållande och affärsresultat med Peakon

Läs mer

Medarbetarupplevelse och bibehållande

Optimera medarbetarupplevelsen från början till slut med Peakon

Läs mer

Mångfald och inkludering

Skapa en inkluderande organisation med datadrivna insikter från Peakon

Läs mer

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?