Manager
Dashboard

Placera data i händerna på de som är bäst utrustade för att driva verklig förändring – dina chefer

Flexibel chefsvy

Uppmuntra chefer att ta ansvar för sina personliga prestationer genom att ge dem en flexibel översikt över deras teams engagemangsdata.

Åtkomstkontroll

Som administratör har du fullständig kontroll över chefers åtkomst till data och plattformsfunktioner. Begränsa funktioner såsom kommentarer och erkännanden till högre ledning, samtidigt som du ger teamchefer lätthanterliga insikter som de behöver för att agera effektivt. Eller ge fullständig åtkomst åt alla. Du bestämmer vad som är bäst för ditt team och organisation.

Verktyg för chefer

Styrkor och prioriteringar

Framhävda slutsatser informerar dina chefer om deras resultat, samt prioriterade resultat som deras team måste uppnå. Genom att föra upp dessa insikter till ytan blir cheferna motiverade att reagera snabbt och effektivt.

Trender

Tidslinjevyer gör det möjligt för dina chefer att se sitt engagemang över tid, uppmuntrar till kontinuerlig användning av plattformen och fortsatt ansvar för egna data och prestationer.

Sammanfattningar

Sammanfattningssidor ger omfattande översikter över medarbetarnas engagemang och drivkrafterna bakom. All information du behöver för att ta itu med eventuella problem, på ett ställe.

Interaktion mellan chefer och medarbetare

Safeguard confidentiality

Employee confidentiality is always a concern, especially in smaller teams. Limit manager access to real-time feedback until a sufficient number of employees have responded.

Confidential chat

Give managers the ability to communicate directly with employees, while preserving employee confidentiality. Open 1-to-1 communication, visible to administrators, is an easy way to address concerns or gain additional context to feedback.

Kommentarsbekräftelse

Bekräftelser är ett effektivt sätt för chefer att interagera med medarbetare när det inte krävs en dialog. Från ”bra idé” till ”jobbar på det” – medarbetarna är bara ett klick ifrån att veta att du har tagit in deras åsikter.

En kraftfull upplevelse

Onboarding för chefer

Våra enastående onlineresurser- och det dedikerade stödet från din Customer Success-representant säkerställer att dina chefer får ut mesta möjliga av vår plattform så fort som möjligt.

Peakon-åtgärder

Gör det möjligt för cheferna att fastställa och hantera de förändringar de planerar att införa. Administratörsanvändare kan se alla de åtgärder som vidtas i hela organisationen och tillhandahålla nödvändiga resurser och support.

Rapporter på ett klick

Med hjälp av PowerPoint kan chefer ladda ned sina resultat i ett format som enkelt kan förmedlas till teamet.

Sammanfattningsmejl

Upprätthåll en koppling mellan dina chefer och processen för medarbetarengagemang, även när de inte är inloggade. Regelbundna sammanfattningsmejl skickar insikt på hög nivå direkt till deras inkorgar.

1000+ av världens bästa arbetsplatser förlitar sig på Peakon