Säkerhet

Skydda din information

Industriledande datasäkerhet och förebyggande åtgärder

Uppfyller GDPR-kraven

EUs allmänna dataskyddsförordning, som gäller från maj 2018, är en av de största förändringarna inom dataskyddsreglering för europeiska företag sedan 1995. Alla företag som är verksamma inom EU måste efterleva den, men många gör det fortfarande inte.

Säkerhet, sekretess och dataskydd är kärnan i vår produkt. Vi är fullt certifierade för vår GDPR-efterlevnad och strävar ständigt efter att göra mer än vad regleringsstandarderna kräver som minimum. Vi har fått förtroende från ansedda organisationer såsom banker och myndigheter.

Läs mer

Tvåfaktorsautentisering & single sign-on

Med single sign-on har chefer möjlighet att logga in med sina befintliga företagsuppgifter, utan separata Peakon-inloggningsuppgifter. Vi integrerar sömlöst med alla system som agerar som SAML 2.0-identitetsleverantör, såsom G-Suite (Google Apps), Microsoft Azure Active Directory, Okta, OneLogin med mera.

Tvåfaktorsautentisering lägger till ett extra lager av säkerhet i processen för användarinloggning och validering. Det kräver något du vet (ditt lösenord) och något du har (t.ex. telefonen). Det aktiveras antingen som en del av din SSO-konfiguration, eller inom Peakon via mobil, SMS och Authy.

Penetrationstester

Vi använder Detectify för att utföra regelbundna, automatiserade tester och söka efter de vanligaste säkerhetsproblemen. Vi arbetar också med incitamentsbelönade, etiska hackare som testar vår applikation och datasäkerhet.

Vi förstår att många företag har särskilda säkerhetsfrågor och behov. Vi jobbar med våra kunders interna säkerhetsteam för att utvidga tillämpningsområdet för våra tester där så krävs.

Våra omfattande penetrationsbaserade testpolicyer gör det möjligt för oss att hitta och åtgärda eventuella sårbarheter omedelbart, för att hålla dig och er data säkra.

Avancerad lösenordssäkerhet

Vi använder zxcvbn, en avancerad algoritm som utvecklats av Dropbox, för att testa och godkänna lösenordsstyrka. Tillsammans med vår policy för upprepade inloggningsförsök säkerställer vi att det skulle ta 200 år att gissa ett Peakon-lösenord.

Utforska andra funktioner

Medarbetarengagemang

Öka produktivitet, bibehållande och affärsresultat med Peakon

Läs mer

Medarbetarupplevelse och bibehållande

Optimera medarbetarupplevelsen från början till slut med Peakon

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Fostra nästa generations ledarskap i organisationen med Peakon

Läs mer

Mångfald och inkludering

Skapa en inkluderande organisation med datadrivna insikter från Peakon

Läs mer

Betrodda av hundratals av världens bästa arbetsplatser

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?