Värderingar

Kärnan i din organisation

Mät dina företagsvärderingar och uppmuntra de beteenden som förkroppsligar ditt företag.

Jobba mot samma vision

Företag är mer lönsamma och medarbetare är mer engagerade när de förstår – och kan implementera – företagets kärnvärderingar. Men endast 41 % av medarbetarna säger sig veta vad deras organisation står för.

Med vår värderingsfunktion kan du spåra överensstämmelsen mellan medarbetarnas dagliga upplevelser i arbetet och företagets uttalade värderingar. Riktade enkätfrågor mäter de här mest unika aspekterna av organisationen, hjälper dig att främja de rätta beteendena och bygga en kultur som kan uppfylla er långsiktiga vision.

En komplett översikt över Värderingar

Trender

Med tidslinjevyer kan du se hur medarbetarna relaterar till företagets värderingar över tid. Observera effekterna av de initiativ som du genomdriver för att uppmuntra din tro och vision.

Segment & Heatmap

Jämför enkelt olika medarbetarsegment såsom regioner, avdelningar, åldersgrupper eller jobbnivåer, för att förstå var organisationens värden får gensvar eller inte i ditt team.

Kommentarer och ämnen

Lägg till färg och nyanser till er data med våra intelligenta textanalyser. Vi sammanställer medarbetares kommentarer och framhäver de viktiga ämnena. Skaffa det sammanhang du behöver för att driva verklig förändring.

Utforska andra funktioner

Dashboards för chefer

Ge dina chefer makt att driva förändring

Läs mer

Skräddarsydd benchmarking

Bättre benchmarking för att mäta resultat

Läs mer

Medarbetares konversationer

Involvera alla i engagemangsprocessen

Läs mer

Intelligent frågedistribution

Minska undersökningströttheten och förbättra insikten

Läs mer

Säkerhet

Branschledande dataskydd och säkerhet

Läs mer

Universell tillgänglighet

Se till att varje medarbetares röst hörs

Läs mer

Betrodda av hundratals av världens bästa arbetsplatser

?