Värderingar

Kärnan i din organisation

Mät dina företagsvärderingar och uppmuntra de beteenden som förkroppsligar ditt företag.

Jobba mot samma vision

Företag är mer lönsamma och medarbetare är mer engagerade när de förstår – och kan implementera – företagets kärnvärderingar. Men endast 41 % av medarbetarna säger sig veta vad deras organisation står för.

Med vår funktion Värderingar kan du se hur väl medarbetarnas dagliga upplevelser i arbetet stämmer överens med företagets uttalade värderingar. Riktade frågor mäter dessa mest unika aspekter av organisationen, hjälper dig att uppmuntra rätt beteenden och bygga en kultur som kan uppfylla den långsiktiga visionen.

En komplett översikt över Värderingar

Trender

Med tidslinjevyer kan du se hur medarbetarna relaterar till företagets värderingar över tid. Observera effekterna av de initiativ som du genomdriver för att uppmuntra din tro och vision.

Segment & Heatmap

Jämför enkelt olika medarbetarsegment såsom regioner, avdelningar, åldersgrupper eller jobbnivåer, för att förstå var organisationens värden får gensvar eller inte i ditt team.

Kommentarer och ämnen

Lägg till färg och nyanser till er data med våra intelligenta textanalyser. Vi sammanställer medarbetares kommentarer och framhäver de viktiga ämnena. Skaffa det sammanhang du behöver för att driva verklig förändring.

Utforska andra funktioner

Medarbetarengagemang

Ökad produktivitet, minskad personalomsättning och bättre affärsresultat

Läs mer

Medarbetarupplevelse och bibehållande

Optimera din medarbetarupplevelse och motverka personalomsättning

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Lyft fram blivande ledare inom organisationen

Läs mer

Mångfald och inkludering

Skapa en inkluderande verksamhet med datadrivna insikter

Läs mer

Används på många av världens populäraste arbetsplatser