eBook

The Psychology of Employee Engagement

Decades of research in one eBook. Get scientific advice on engaging your team.

Skaffa e-boken

E-böcker och rapporter

Egen forskning och insikter från Peakon-teamet

Guider

Detaljerade guider som ger råd om medarbetarengagemang och personalförvaltning

Miniguider

Korta guider som hjälper dig att förstå – och förbättra – medarbetarengagemang

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?