Ansvarsfull sårbarhetsredovisning

Vi uppskattar att olika slags säkerhetsfrågor lyfts fram och strävar konstant efter att hålla oss uppdaterade om de senaste hoten. Behovet av att arbeta förebyggande med säkerhetsfrågor är en grundläggande övertygelse på Peakon. Varje dag dyker det upp nya säkerhetsfrågor och angreppsmetoder. Peakon samarbetar med säkerhetsforskare och företag för att följa med i utvecklingen när det gäller säkerhet. Vi uppskattar de medverkandes ansträngningar att skapa en säkrare värld.