Sensitive Comments


Be alerted to cases of misconduct in your organisation

Peakon CEO, Phil Chambers, and Director of Product, Deepa Daniels, on why we created Sensitive Comments

3 min video

Feedback from your employees can surface many issues. Some are more sensitive than others, and require immediate attention.

General feedback

Highlighted comments

Sensitive comments

Employee comments provide additional context to your data, and allow you to better understand the daily experience of employees in your organisation.

Vår funktion Markerade kommentarer visar feedback från anställda som kan innehålla praktiska idéer och förslag. Detta kan inspirera chefer att reagera på problem och vidta åtgärder.

Vi utvecklade Känsliga kommentarer för att säkerställa att chefer meddelas omedelbart om kritisk feedback. Förekomster av tjänstefel måste åtgärdas omedelbart – och av rätt personer.

Immediately notify your people leaders
about comments regarding

Violence and Criminal Behaviour

Detect words like:

Weapon Violent Kill Assault Injury Crime Terror Threat Abuse Rape + 30

Integrity and Ethics

Detect words like:

Corrupt Illegal Fraud Misconduct Unethical Theft Privacy Infringe Misrepresent + 30

Objectionable Behaviour

Detect words like:

Discriminate Ageism Racism Homophobia Bully Intimidate Mistreat + 30

Safety and Wellbeing

Detect words like:

Depression Victim Sex Psychopath Stress Harm Retaliate Punish Exploits + 30

How Sensitive Comments works

Detect

Our algorithms automatically detect any critical feedback left by your employees in 50+ languages. Sensitive comments are classified under four categories: violent criminal behavior, objectionable behavior, integrity and ethics, and safety and wellbeing.

Notify

We immediately notify the right people in your organisation. Real-time email and in-app alerts raise the most serious issues instantly.

Respond

Sensitive issues need to be addressed carefully. @mentions allow managers, HR and leadership to collaborate and respond to critical issues in the correct manner.

”En säker arbetsplats är inte bara en förutsättning för medarbetarnas engagemang – det är en etisk skyldighet som arbetsgivare har till sina anställda”

Phil Chambers, CEO & Co-founder, Peakon

What we are reading

 

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?