Mångfald, rättvisa
och inkludering

Mät, åtgärda och förbättra attityder till mångfald, rättvisa och inkludering

I Peakon Include får du mer insikter om mångfald, rättvisa och inkludering i din organisation, och kan samla in aktuell feedback så att du kan mäta inverkan från nya initiativ och driva på utvecklingen.

Koppla dina initiativ inom mångfald, rättvisa och inkludering till medarbetarengagemang, identifiera individuella fall av diskriminering och inspirera dina chefer till ett mer aktivt arbete.

Peakon Include gör det möjligt att skapa en kultur med ansvarstagande så att alla medarbetare kan vara så autentiska som möjligt och prestera på topp.

Vad våra kunder har att säga

comma

Varje kvartal använder vi Peakons insikter för att visa för hela företaget hur medarbetarupplevelserna skiljer sig mellan könen. Vår D&I-rapport omfattar alla aspekter inom engagemang – från autonomi till belöning – och är en viktig del i vårt arbete för att skapa en mer jämlik och inkluderande arbetsplats.

Puk Sjeldan
Global Employee Experience Lead, Designit
comma

Vi sätter stort värde på att vara en inkluderande arbetsplats som kännetecknas av mångfald. Utifrån våra insikter från Peakon har vi kunnat kvantifiera vilken effekt en Verizon Connect-konferens för kvinnor har, och i år har vi även implementerat ett mentorskapsprogram inom hela organisationen.

Jorge Diaz
Chief People Officer, Verizon Connect

Så här stöttar Peakon Include ditt arbete med mångfald, rättvisa och inkludering

Samla in demografiska data på ett sätt som uppfyller alla krav

Skapa en riktig bild av mångfalden inom organisationen genom att erbjuda medarbetarna ett sätt att skicka in sina demografiska data anonymt och i enlighet med GDPR.

Se till att underrepresenterade grupper inte försvinner i dataflödet och försäkra dig om att nya initiativ riktas mot rätt grupper i organisationen.

Odla en mer inkluderande företagskultur

Förstå de olika erfarenheterna som medarbetare har på arbetet genom att utgå från mätningar i realtid av mångfald och inkludering inom din organisation.

Grunden för Peakon Include är en omfattande evidensbaserad metodik med förberedda frågor kring mångfald, inkludering och anti-diskrimineringsarbete.

Tillhandahåll ett säkert sätt att rapportera tjänstefel

Det är en anonym och säker plattform där medarbetare kan ta upp viktiga frågor.

Prioritera specifika fall av diskriminering och oacceptabelt beteende med avancerad naturlig språkbehandling – och varna viktiga intressenter i realtid.

Öka motivationen hos cheferna och tydliggör ansvaret

Uppmuntra till ökad kontroll i nya initiativ med personliga insikter och vägledning baserat på medarbetarnas feedback.

Peakon Include använder avancerad maskininlärning som bearbetar miljontals svar från organisationer, team och individer över hela världen. Därför kan vi erbjuda träning och rekommenderade åtgärder när behovet är som störst.

Rapportera framsteg och ROI i realtid

Med hjälp av Peakon Include kan du undersöka hur olika medarbetarpopulationer mår, jämföra specifika aspekter av deras upplevelser på arbetsplatsen och identifiera vilka åtgärder som ledde till förbättringar.

Kommunicera resultatet av initiativ inom området mångfald, rättvisa och inkludering till den högre ledningen och bana väg för ett mer strategiskt och evidensbaserat beslutsfattande.