Mångfald, rättvisa
och inkludering

Measure, action and improve your organisation’s approach to DE&I

Diversity, Equity & Inclusion

Peakon Include provides additional DE&I insights across your organisation, allowing you to collect ongoing feedback in order to measure the impact of new initiatives, and drive increased performance.

Connect your DE&I initiatives to employee engagement, identify individual cases of discrimination, and empower your managers to take a more active role.

Peakon Include gör det möjligt att skapa en kultur med ansvarstagande så att alla medarbetare kan vara så autentiska som möjligt och prestera på topp.

Vad våra kunder har att säga

comma

Peakon Include är en vägledning som hjälper oss att se till att vi arbetar med rätt saker, det vill säga sådant som gör skillnad på riktigt för människor, och inte bara med det vi tror är viktigt.

Linn Häkkinen
VP HR Farming Solutions, Yara
comma

Peakon Include hjälper oss att mäta var vi är just nu, när det är dags att titta på vilken inverkan vi uppnått och att vidta korrigerande åtgärder när det behövs.

Joanna Brimacombe
People Projects & Development Manager, CIPD
comma

The value of Peakon Include has been huge - a real game changer for us and is now central to how we develop and evolve our people propositions.

We are very transparent in sharing our insights from Peakon Include with the whole organisation so we not only use it to help shape initiatives but also so everyone in the business understands how they can play their part in improving our DE&I.

Rhianne Anderson
Recruitment Officer, Baringa
comma

Peakon ger oss insyn i realtid i medarbetarupplevelsen, engagemanget och inkluderingen, insikter som vi annars inte skulle ha haft. Vi kan dela upp och dela in våra data längs olika dimensioner av mångfald, som kön, ålder, etnicitet eller geografisk plats, och se vad vi kan få ut av informationen. Peakon hjälper oss att se vad vi är riktigt bra på, men gör också att vi vet vad vi bör lägga mer energi på.

Dr. Shanita Williams
Associate Vice President of Talent Engagement and Inclusion, SNHU

Så här stöttar Peakon Include ditt arbete med mångfald, rättvisa och inkludering

Samla in demografiska data på ett sätt som uppfyller alla krav

Skapa en riktig bild av mångfalden inom organisationen genom att erbjuda medarbetarna ett sätt att skicka in sina demografiska data anonymt och i enlighet med GDPR.

Se till att underrepresenterade grupper inte försvinner i dataflödet och försäkra dig om att nya initiativ riktas mot rätt grupper i organisationen.

Odla en mer inkluderande företagskultur

Förstå de olika erfarenheterna som medarbetare har på arbetet genom att utgå från mätningar i realtid av mångfald och inkludering inom din organisation.

Grunden för Peakon Include är en omfattande evidensbaserad metodik med förberedda frågor kring mångfald, inkludering och anti-diskrimineringsarbete.

Tillhandahåll ett säkert sätt att rapportera tjänstefel

Det är en anonym och säker plattform där medarbetare kan ta upp viktiga frågor.

Prioritera specifika fall av diskriminering och oacceptabelt beteende med avancerad naturlig språkbehandling – och varna viktiga intressenter i realtid.

Öka motivationen hos cheferna och tydliggör ansvaret

Uppmuntra till ökad kontroll i nya initiativ med personliga insikter och vägledning baserat på medarbetarnas feedback.

Peakon Include använder avancerad maskininlärning som bearbetar miljontals svar från organisationer, team och individer över hela världen. Därför kan vi erbjuda träning och rekommenderade åtgärder när behovet är som störst.

Rapportera framsteg och ROI i realtid

Med hjälp av Peakon Include kan du undersöka hur olika medarbetarpopulationer mår, jämföra specifika aspekter av deras upplevelser på arbetsplatsen och identifiera vilka åtgärder som ledde till förbättringar.

Communicate the impact of DE&I initiatives to senior leaders in order to allow for more strategic and evidence-based decision making.