Mångfald, rättvisa
och inkludering

Mät, åtgärda och förbättra attityder till mångfald, rättvisa och inkludering

I Peakon Include får du mer insikter om mångfald, rättvisa och inkludering i din organisation, och kan samla in aktuell feedback så att du kan mäta inverkan från nya initiativ och driva på utvecklingen.

Koppla dina initiativ inom mångfald, rättvisa och inkludering till medarbetarengagemang, identifiera individuella fall av diskriminering och inspirera dina chefer till ett mer aktivt arbete.

Peakon Include gör det möjligt att skapa en kultur med ansvarstagande så att alla medarbetare kan vara så autentiska som möjligt och prestera på topp.

Vad våra kunder har att säga

comma

Peakon Include är en vägledning som hjälper oss att se till att vi arbetar med rätt saker, det vill säga sådant som gör skillnad på riktigt för människor, och inte bara med det vi tror är viktigt.

Linn Häkkinen
VP HR Farming Solutions, Yara
comma

Peakon Include hjälper oss att mäta var vi är just nu, när det är dags att titta på vilken inverkan vi uppnått och att vidta korrigerande åtgärder när det behövs.

Joanna Brimacombe
People Projects & Development Manager, CIPD
comma

Värdet av Peakon Include har varit enormt: verktyget har förändrat spelplanen för oss och står numera i centrum när vi utvecklar och utformar värdet vi erbjuder medarbetarna.

Vi är mycket transparenta och delar våra insikter från Peakon Include med hela organisationen. Vi vill inte bara använda det för att ta fram olika initiativ utan också som en hjälp till alla att ska förstå hur de kan bidra till att förbättra mångfald, rättvisa och inkludering på Peakon.

Rhianne Anderson
Recruitment Officer, Baringa
comma

Peakon ger oss insyn i realtid i medarbetarupplevelsen, engagemanget och inkluderingen, insikter som vi annars inte skulle ha haft. Vi kan dela upp och dela in våra data längs olika dimensioner av mångfald, som kön, ålder, etnicitet eller geografisk plats, och se vad vi kan få ut av informationen. Peakon hjälper oss att se vad vi är riktigt bra på, men gör också att vi vet vad vi bör lägga mer energi på.

Dr. Shanita Williams
Associate Vice President of Talent Engagement and Inclusion, SNHU

Så här stöttar Peakon Include ditt arbete med mångfald, rättvisa och inkludering

Samla in demografiska data på ett sätt som uppfyller alla krav

Skapa en riktig bild av mångfalden inom organisationen genom att erbjuda medarbetarna ett sätt att skicka in sina demografiska data anonymt och i enlighet med GDPR.

Se till att underrepresenterade grupper inte försvinner i dataflödet och försäkra dig om att nya initiativ riktas mot rätt grupper i organisationen.

Odla en mer inkluderande företagskultur

Förstå de olika erfarenheterna som medarbetare har på arbetet genom att utgå från mätningar i realtid av mångfald och inkludering inom din organisation.

Grunden för Peakon Include är en omfattande evidensbaserad metodik med förberedda frågor kring mångfald, inkludering och anti-diskrimineringsarbete.

Tillhandahåll ett säkert sätt att rapportera tjänstefel

Det är en anonym och säker plattform där medarbetare kan ta upp viktiga frågor.

Prioritera specifika fall av diskriminering och oacceptabelt beteende med avancerad naturlig språkbehandling – och varna viktiga intressenter i realtid.

Öka motivationen hos cheferna och tydliggör ansvaret

Uppmuntra till ökad kontroll i nya initiativ med personliga insikter och vägledning baserat på medarbetarnas feedback.

Peakon Include använder avancerad maskininlärning som bearbetar miljontals svar från organisationer, team och individer över hela världen. Därför kan vi erbjuda träning och rekommenderade åtgärder när behovet är som störst.

Rapportera framsteg och ROI i realtid

Med hjälp av Peakon Include kan du undersöka hur olika medarbetarpopulationer mår, jämföra specifika aspekter av deras upplevelser på arbetsplatsen och identifiera vilka åtgärder som ledde till förbättringar.

Kommunicera resultatet av initiativ inom området mångfald, rättvisa och inkludering till den högre ledningen och bana väg för ett mer strategiskt och evidensbaserat beslutsfattande.