Medarbetar-
upplevelse och bibehållande

Optimera din medarbetarupplevelse från början till slut och behåll medarbetarna längre med Peakon

Alla förstår att en fantastisk kundupplevelse leder till lojala och nöjda kunder. Detsamma gäller även för dina medarbetare. När du ger dina medarbetare en utmärkt upplevelse blir teamet mer engagerat, de främjar aktivt ditt varumärke och chansen är större att de stannar kvar länge i ditt företag.

Peakon hjälper dig att optimera medarbetarupplevelsen och behålla medarbetarna längre genom att koppla samman insikter från alla aspekter av medarbetarresan. Förstå hur introduktionsprocessen fungerar och lär dig hur den påverkar medarbetarengagemanget. Hitta länken mellan upplevelse, engagemang och uppsägningar med insikter om bibehållande – och förutse risken för ytterligare personalomsättning med bortfallsprognos i realtid.

Vad våra kunder har att säga

comma

Det fina med att arbeta med Peakon är att de omfamnar konceptet av resemappning. Det gör att vi verkligen förstår vilka bekymmer och problem som visar sig i olika skeden under medarbetarresan.

Stuart Logan
Chief Human Resources Officer, SoftServe

Så förbättrar vi medarbetarupplevelsen och bibehållandet

Förstå medarbetarupplevelsens inverkan

Lär dig vad som är viktigt för dina medarbetare i varje skede under deras anställning.

Peakon tillhandahåller en detaljerad översikt över din medarbetarresa – från början till slut. Identifiera de aspekter inom medarbetarupplevelsen som du måste titta närmare på, förstå vilken inverkan det har på engagemang och bibehållande och styr dina initiativ för att driva förbättring.

Onboarding, engagemang och exit

En enhetlig undersökning, en enda sanningskälla. Peakon levererar riktade onboarding- och exitfrågor av den regelbundna engagemangsundersökningen. Du får förståelse för onboarding och exit utan ytterligare administration och säkerställer ett högt deltagande bland medarbetarna genom att använda en enda undersökning.

Upptäck de faktiska orsakerna bakom personalomsättning

Kombinera insikter från uppsägningsundersökningar med bredare data om medarbetarfeedback. Peakon analyserar de sista månadernas feedback från alla de senaste uppsägningarna, och belyser de problem som bidrog till bortfall i realtidsrapporter.

Förutse er personalrisk i realtid

Identifiera de områden i din verksamhet som löper störst risk för att medarbetare kommer att lämna organisationen.

Peakons model för attrition prediction analyserar trender i medarbetarnas feedback och ger dig en exakt prognos av risken bland olika medarbetargrupper- till exempel olika avdelningar, team och platser. Optimera dina strategier för att bibehålla personal.