Feedback
på prestationer

Utveckla individens och teamets prestationer med kontinuerlig feedback

Performance Feedback

Peakon Grow är en samarbetsinriktad plattform för feedback som ger stöd till medarbetarnas utveckling på alla nivåer genom att möjliggöra kontinuerlig återkoppling på prestationer.

För att få medarbetarna att växa och utvecklas måste du kunna erbjuda tillgång till objektiv feedback i realtid. Den måste komma vid rätt tidpunkt, fånga in många perspektiv och kunna kopplas till aktuella projekt och prioriteter.

Med Peakon Grow kan organisationer få en mer flexibel inställning till medarbetarutveckling där engagemanget ökar. Det blir också lättare att visa vilken inverkan kontinuerlig feedback har på medarbetarnas prestationer.

Vad våra kunder har att säga

comma

Lätt att använda, väldigt smidigt. Vi är verkligen imponerade över hur väl integrererat Grow är med Engage.

Carsten Vestermark Jensen
Head of HR at In Commodities
comma

Vi fick allt installerat på två timmar och när vi hade presenterat Grow på vårt ledningsmöte fick vi flytta fram lanseringen några dagar eftersom alla blev så entusiastiska!

Kendyl Skinner
People Operations Manager at Bark
comma

Enligt våra värderingar är feedback på prestationer avgörande för en högpresterande kultur och något som lyfter ett effektivt team.

Robyn Jorge
HR Lead - Employee Engagement & Development at The Warehouse Group

Så här driver Peakon Grow på förbättringar i medarbetarnas prestationer

Inspirerar alla till utveckling i realtid

Peakon Grow ger alla medarbetare — från enskilda individer till den högre ledningen — regelbunden feedback från samarbetspartner, kollegor och mentorer som förstår deras utvecklingsbehov.

Vår plattform omfattar många perspektiv så att medarbetarna får feedback av hög kvalitet utan förutfattade meningar.

Ökat deltagande och bättre samarbete

Gör det lätt för medarbetarna att förstå hur deras prestation ser ut – och vilka åtgärder de kan vidta för att lyckas ännu bättre.

Feedback av hög kvalitet innehåller även kontexten och gör det möjligt för mentorer och chefer att diskutera utvecklingen löpande.

Främja utveckling och nya kunskaper

Peakon Grow ger personligt anpassade benchmarks och skräddarsytt innehåll som hjälper individen att fokusera på de färdigheter de behöver för att uppfylla sina professionella mål.

Medarbetare får tillgång till ett personligt anpassat dashboard med kontextuell utbildning och erbjudanden om mentorskap.

Sparar massor med administration för chefen

Ersätt traditionella prestationsgenomgångar med kontinuerliga och datadrivna feedbacksamtal.

Med Peakon Grow blir det lättare att ordna effektiva och målinriktade coachningssessioner, där cheferna kan ge stöd och medarbetarna utvecklas snabbare.

Optimalt engagemang och ansvarstagande

Låt medarbetarna forma mentorskap inom organisationen, och se till att all feedback är transparent.

Peakon Grow ger också värdefulla tips till chefer och anställda om konstruktiv feedback mellan kollegor.