Vår
strategi

Medarbetare arbetar som bäst när de känner stöd från och tillit till sin arbetsgivare. För att detta ska ske måste ledningen förstå hur viktigt det är att lyssna på medarbetarna, och ta hänsyn till deras synpunkter vid utformningen av verksamheten.

Använd insikterna

De flesta verktyg för medarbetarengagemang nöjer sig med att mäta engagemanget. Men det räcker inte att bara lyssna på medarbetarnas feedback. Du måste agera också.

Peakon är utformat för att hjälpa dina medarbetare att använda sina insikter för att skapa meningsfull förändring.

Företag från hela världen använder våra insikter för att skapa verklig förändring i sina organisationer. Målet kan vara allt från att öka engagemanget och produktiviteten genom organisatoriska förändringar, till att coacha chefer att bli mer effektiva ledare.

Var drivande i att sätta medarbetarna först

På Peakon tror vi att medarbetarnas framgång är något som berör alla – från nyanställda till VD – eftersom alla som tillhör en organisation också är medarbetare.

När dina medarbetare får meningsfulla insikter och har rätt resurser till hands kan de också prestera bättre. De ser nyttan av att skapa positiv förändring och känner att de har handlingsutrymmet att genomföra den. De blir bättre chefer för individer och team, och ni får en högpresterande kultur byggd på öppen och ärlig feedback på alla nivåer av verksamheten.

Lyft medarbetarna

Medarbetare arbetar som bäst när de känner stöd från och tillit till sin arbetsgivare. Startpunkten är ett ledarskap som praktiserar medarbetarstyrda samtal och prioriterar feedback från sitt team. Det går bortom uttrycket att ”sätta personalen främst” – det innebär att lyfta medarbetarna.

Organisationer som aktivt vill lyfta sina medarbetare har en aktiv och kontinuerlig dialog med sina team, vill förstå och hjälpa till att uppfylla medarbetarnas förväntningar, och ger alla, oberoende av erfarenhet eller roll, de insikter de behöver för att skapa verklig förändring.