Myndigheter & offentliga sektorn

Sätt personalen först

Frigör innovation i den offentliga sektorn genom att bygga en kultur som attraherar, engagerar och behåller de bästa människorna.

Hur Peakon kan hjälpa

Varför lita på magkänslan när du kan ha de data du behöver till hands? Peakon är engagemangsplattformen som hjälper dig att fatta rätt personalbeslut.

Vår kontinuerliga inställning till medarbetares feedback ger dig fullständig insyn i hela organisationen. Mät ditt teams engagemang och identifiera områden för förbättringar, i realtid.

Djupdyk i resultaten genom att dela upp dina data som du vill: team, kontor, anställningstid ... till och med pendlingstid. Utveckla åtgärdsplaner som skräddarsys efter dina insikter och se framgången för dina insatser så snart du implementerar dem.

Bygg en kultur som behåller talang och driver effektivitet i verksamheten, utan dyra incitament. Peakon är den lättaste vinsten du någonsin kommer att göra.

Se abonnemang och prissättning
P
Informationspolicy
Avdelning
C
Offentliga angelägenheter
Avdelning
Lägg till åtgärd
+
Virginia McKenzie
Chef

Attrahera och behåll talang

En utmärkt företagskultur är en talangmagnet. Skilj dig från mängden som arbetsgivare och minska dina rekryteringskostnader. Våra kunder har minskat sin personalomsättning med så mycket som 50 %.

Oöverträffad flexibilitet

Varje företag är unikt i sin struktur. Vår avancerade datasegmentering och schemaläggning kan hantera alla organisationer, oavsett komplexitet, vilket gör att du enkelt kan djupdyka i de resultat som rör olika områden i ditt företag.

Sinnesro

Vi tar dataskydd på högsta allvar. Vår tjänst uppfyller alla krav i GDPR-förordningen och vi skyddar er data med den senaste tvåfaktorsautentiseringen och heltäckande krypteringstech.

Kundberättelse

Utvecklar en smidig personalstrategi på Lombard Risk

"Lombard Risk handlar om att agera på ett väldigt flexibelt sätt för att ge våra kunder fördelar, och vi ser många likheter med hur Peakon fungerar. Peakon handlar om att vara mycket mer flexibel när det gäller medarbetares feedback, för att ge hela teamet fördelar.” Alastair Brown, Lombard Risks vd, såg snabbt synergierna mellan Peakon och hans vision för hur företaget kan använda feedback för att ge medarbetarna en utmärkt upplevelse.

Uppnådda resultat

Underlättade anonym dialog mellan medarbetare och ledning
Identifierade prioriterade resultat baserat på objektiv, datadriven feedback
Möjliggjorde kontinuerlig utveckling och finjustering av personalstrategier
Spårade effekterna av initiativ på företagskultur i realtid
 

Peakon kan stödja din organisation på många olika sätt

Medarbetarengagemang

Öka produktivitet, bibehållande och affärsresultat med Peakon

Läs mer

Medarbetarupplevelse och bibehållande

Optimera medarbetarupplevelsen från början till slut med Peakon

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Fostra nästa generations ledarskap i organisationen med Peakon

Läs mer

Mångfald och inkludering

Skapa en inkluderande organisation med datadrivna insikter från Peakon

Läs mer

Betrodd av världsledande företag inom myndigheter och den offentliga sektorn

Hjälp alla inom organisationen att nå sin fulla potential

Peakon samlar in medarbetarfeedback, analyserar den och förser dig med de insikter du behöver för att förbättra verksamheten i realtid.

?