Våra
tjänster

Varje företag har sina unika strategiska mål. Därför tror vi att samarbetet fungerar bäst när vi tar rollen som rådgivare. Ni får en egen kontaktperson som inte bara är med under implementering och träning utan också rådger kring hur chefer bäst kan stöttas till att driva förändring, och hur insikterna kan omvandlas till affärsresultat.

Vårt globala community

När du samarbetar med Peakon får du också tillgång till ett globalt community med företag som är lika engagerade som du i ett arbetssätt som lyfter medarbetarna.

På vårt forum Belong Community hittar du tips om bra metoder och kan få kontakt med ledande HR-experter på några av världens största företag. Du kan också delta i diskussionsforum där du kan ställa frågor, ge feedback på plattformen och registrera dig för exklusiva betaversioner av framtida funktioner.

Om du är intresserad av att dela med dig av dina kunskaper finns också vårt Elevate-program, där det finns möjlighet att dela med sig av framgångsberättelser eller kanske tala på globala event.

De första stegen

När vi inleder ett nytt samarbete börjar vi alltid med att göra en plan utifrån organisationens specifika mål. Tillsammans går vi igenom din nuvarande engagemangsstrategi och vilket värde du erbjuder medarbetarna, för att identifiera vilket stöd från Peakon som din verksamhet har störst behov av.

Under denna inledande implementering och introduktion får du stöd av ett eget customer success team. Teamet stämmer av utvecklingen mot specifika milstolpar, och ser till att Peakon implementeras som tänkt i hela organisationen.

Kontinuerligt stöd och partnerskap

Vårt partnerskap tar inte slut när implementeringen är klar. Vi erbjuder stöd och resurser som hjälper dina chefer och administratörer att få ut så mycket som möjligt av Peakon.

  • Du får en egen kundkontakt - Din CSC (Customer Success Consultant) planerar arbetet tillsammans med dig och arbetar proaktivt med att implementera Peakon i din organisation.
  • Business Review Sessions – en gång i halvåret sätter vi oss ned med ditt Peakon-team för att diskutera resultat, förslag till åtgärder och optimering.
  • Peakon Customer Support Advocates – tillgängliga dygnet runt, måndag till fredag, via livechatt och e-post för alla slags produktrelaterade frågor.

Utökad tillgång till specialister

Som del i samarbete med Peakon får du också tillgång till ett utökat team med specialister, inom t. ex. Data Science, Sales Engineering och Organisational Development.

I partnerskap med ditt företag för att uppnå ett framgångsrikt samarbete.

Melanie Scott
Chef för kundtjänst

Ger stödet du behöver dygnet runt.

Amy Spagnolo
Director of Customer Support

Omvandlar engagemangsdata till användbara insikter.

Dr. Joe Cainey
Director of Data Science

Ser till att förändringen når hela verksamheten.

Ben Dunstan
Head of Organisation Development

Håller dina data säkra och skalbara.

John Henry Mostyn
Director of IT & Compliance

1000+ av världens bästa arbetsplatser förlitar sig på Peakon